ระวังอุบัติเหตุ ประทัด ดอกไม้ไฟ


วันที่ 27 มกราคม 2560


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ประชาชนจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนมักนิยมจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หลังจากพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ รวมถึงนิยมเดินทางท่องเที่ยวและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลวหรือสะเก็ดดอกไม้ไฟหรือพลุ จากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี 2554–2558) มีจำนวน 3,326 ราย (เฉลี่ยปีละ 665 ราย) ในจำนวนนี้เสียชีวิต 10 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 15-19 ปี รองลงมาคือ 20-24 ปี เฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน 3 วัน (วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว) ในช่วง 5 ปี พบผู้บาดเจ็บรวม 27 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ อายุ 10-14 ปี (22.2%) รองลงมา 5-9 ปี (14.8%)

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะเด็กอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซื้อประทัดหรือดอกไม้ไฟมาจุดเองตามลำพังหรือในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน และอาจจุดโดยผิดวิธี หรือเล่นด้วยความประมาท จึงมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรง ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณนั้นๆ รวมถึงห้ามเด็กจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟเองโดยเด็ดขาด

สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ นอกจากการบาดเจ็บที่เกิดจากถูกสะเก็ดดอกไม้ไฟแล้ว ยังมีอันตรายจากการได้รับสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหู ตา จมูก และผิวหนัง อันตรายจากความดังของเสียงระเบิดที่อาจทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลทำให้เกิดอาการหูตึงถาวรได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟที่อาจจะเกิดขึ้น กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนอ่านฉลาก คำแนะนำ วิธีการใช้และคำเตือนก่อนเล่น และควรเล่นในที่โล่ง ห่างไกลจากบ้านเรือน ใบไม้แห้ง และวัตถุไวไฟ นอกจากนี้ ควรเตรียมถังใส่น้ำ 1 ถัง ไว้ใกล้บริเวณที่จะจุดดอกไม้ไฟเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หากประชาชนพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ขอให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรง ความพิการ และการเสียชีวิต

นอกจากนี้ ช่วงตรุษจีนในแต่ละปีจะมีการเดินทางสัญจรเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะวันเที่ยวจะมีประชาชนเดินทางจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้มีการเตรียมรถและคนให้พร้อมก่อนการเดินทาง ดังนี้ 1.วางแผนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพของรถให้พร้อมใช้งาน ลมยางหรือน้ำมันต้องพอดีกับการเดินทางไกล ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวมีการทดสอบก่อนเดินทาง 2.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.ขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อต้องขับผ่านสถานที่จัดงานตรุษจีนหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณสถานที่ที่จัดงานถ้าไม่จำเป็น 4.กรณีขับรถเป็นระยะทางไกล ควรจอดพักทุก 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 10–15 นาที 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนต์ 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และ 8.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ที่มา กรมควบคุมโรค
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่