นมแม่เกราะป้องกันต้านหนาว


วันที่ 28 ธันวาคม 2559


กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาว แนะให้ลูกกินนมแม่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย พร้อมสนับสนุนให้แม่กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นดื่มน้ำให้เพียงพอกินผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีให้มากที่สุดและให้ลูกกินนมแม่นานที่สุด

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาว ว่า ช่วงอากาศเปลี่ยนและหนาวเย็นลงหากไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ หัวน้ำนมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกสำหรับลูก จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้กินนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว โดยให้ดูดจากเต้าบ่อยครั้งตามต้องการและไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะนมแม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อต่างๆ ได้ ซึ่งตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลกเด็กทุกคนควรได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือนจากนั้นเมื่อลูกเริ่มกินอาหารตามวัยที่เหมาะสม ก็ยังคงให้กินนมแม่ควบคู่ไปด้วยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่า เพราะนมแม่ยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่มีประโยชน์ และการให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะช่วงให้นมลูกอ้อมกอดของแม่ยังช่วยถ่ายทอดความรักความอบอุ่นไปถึงลูก ช่วยให้ลูกมีความสุขและปลอดภัยจากภัยหนาว

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า คุณค่าน้ำนมที่ลูกกินนั้นจะได้จากสารอาหารที่แม่กินเข้าไป แม่จึงควรกินอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบทุกประเภท ทั้งโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการ เพื่อเสริมสร้างพลังงานกินผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูง อาทิ ฝรั่ง ส้ม ให้มากที่สุดในแต่ละมื้อ เพราะการกินผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนสำคัญในการสร้างน้ำนมวิตามินซีจากผักและผลไม้ยังช่วยป้องกันไข้หวัดในช่วงหน้าหนาวที่สำคัญแม่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะปริมาณน้ำ ที่ได้รับมีผลต่อการสร้างน้ำนมที่เพียงพอสำหรับลูกด้วย

"ทั้งนี้ แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองให้นานที่สุดเพราะนมแม่เป็นสารอาหารที่สำคัญและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ปกป้องสุขภาพทารกแต่ยังเป็นการให้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ลูก ซึ่งนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ที่จำเป็นสำหรับทารก โดยนมแม่ในระยะที่ 1 สัปดาห์แรก หลังคลอดถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก เป็นยอดน้ำนมที่เรียกว่าโคลอสตรัมหรือหัวน้ำนมที่อุดมไปด้วยสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุครบถ้วนช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ส่งผลให้ลูกปลอดภัยจากไข้หวัดปอดอักเสบหรือท้องร่วง และมีโอกาสป่วยน้อยกว่าทารกที่กินนมผสมประมาณ 2 – 7 เท่า เพราะการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งจะทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของลูกหยุดชะงัก ซึ่งนมแม่จะช่วยให้ทารกสามารถเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ที่มา กรมอนามัย
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่