เท 500 ล้านฉีดวัคซีนเอชพีวี ฟรี


วันที่ 14 ธันวาคม 2559


น.พ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า หญิงไทยป่วยและตายจากมะเร็งปากมดลูก เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ.2555 ปีเดียว มีผู้ป่วยรายใหม่ 8,184 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 4,513 ราย ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ทั่วโลกยืนยันว่า มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งพบว่ามักติดเชื้อตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น

ทั้งนี้ มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ผู้รับวัคซีนนอกจากป้องกันการติดเชื้อแก่ตนเองได้ดีแล้ว ยังสามารถป้องกันมะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งทวารหนักได้อีกด้วย ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ประเทศทั่วโลกนำวัคซีนมาฉีดในเด็กหญิงอายุ 9-13 ปี จนมีการใช้วัคซีนชนิดนี้อย่างกว้างขวางกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เพราะมีความปลอดภัย ไม่เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง

สำหรับประเทศไทยก็กำลังเร่งเดินหน้าให้บริการวัคซีนเอชพีวีฟรีในเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ทั่วประเทศ โดยจะใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนประมาณปีละ 150 ล้านบาท และได้มีการพิจารณานำวัคซีนเอชพีวี เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่นเดียวกับวัคซีน ยา และนวัตกรรมทางสาธารณสุขชนิดอื่น โดยวัคซีนเอชพีวีได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่าควรนำมาใช้ในเด็กหญิงไทย

น.พ.จรุง กล่าวว่า ควรเร่งผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศ ได้รับวัคซีนเอชพีวีฟรี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว นอกจากทำให้หญิงไทยไม่เสียโอกาสในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกแล้ว ยังลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระหว่างคนจนและคนรวยได้อีกด้วย โดยผู้ปกครองอาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก หรือสอบถามข้อมูลจากกรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา บ้านเมือง
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่