ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี!


วันที่ 13 สิงหาคม 2559


นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ได้จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15-40 ปี เนื่องจากการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยาพบว่า

ผู้ป่วยเป็นโรคหัดมีแนวโน้มพบในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น และการระบาดมักเกิดขึ้น ในสถานที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก เช่น โรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แคมป์ ก่อสร้าง เป็นต้น จึงได้ขยายการให้บริการ วัคซีนในกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซี สำหรับบุคคลอายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อ โรคหัดและหัดเยอรมันตามธรรมชาติแล้วในอดีต จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนนี้

ผู้สนใจต้องการรับวัคซีนสามารถ รับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ โทร.02-2456466

ที่มา-เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ภาพ-แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่