เตือนเสี่ยงอัมพาต


วันที่ 20 มิถุนายน 2557


นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตู้ทำน้ำดื่มในโรงเรียนถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียน หากไม่ทำความสะอาด โดยเฉพาะสารตะกั่วในตู้น้ำดื่มที่ไม่มีคุณภาพ หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง และเมื่อพิษสะสมจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาตที่นิ้วเท้วและมือ เหนื่อยง่าย และอ่อนเพลียได้ เพราะจากข้อมูลสำรวจการปนเปื้อนตะกั่วในน้ำดื่มจากตู้ทำความเย็นของโรงเรียนพบว่าส่วนหนึ่งยังมีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค โดยจากการเก็บตัวอย่างน้ำที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวเชื่อมทั้งตู้ใหม่และเก่าพบว่ามีการเชื่อมทั้งบริเวณมุมของภายในช่องท่อต่อน้ำเข้าเครื่อง ลูกลอบกับก้าน และช่องท่อส่งน้ำออกบริเวณพื้นตัวถังไปสู่ก๊อกน้ำ ทำให้น้ำที่ไหลผ่านตู้น้ำมีตะกั่วปนเปื้อนรวมทั้งที่เก็บน้ำมีความสกปรก ขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากดื่มเข้าไปจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำที่ปนเปื้นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารทั้งอุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และอหิวาต์

เว็บสารสนเทศสุขภาพไทย
ไทยรัฐ 20/06/2557
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่