หนาว 'หัด' ระบาดระวังเด็กป่วย


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยร่วมกับประเทศสมาชิกในเอเชียใต้และตะวันออก มีข้อตกลงร่วมกันกำจัดโรคหัด โดยมีเป้าหมายในระดับภูมิภาคให้เหลือผู้ป่วยน้อยกว่า 1 รายต่อประชากร 1 ล้านคน ภายในปี2563 จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ต.ค.58 พบผู้ป่วย 711 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 7-9 ปี และ 6-8 เดือน 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 คือ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ระยอง พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ โรคหัด เป็นไข้ออกผื่นพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวในทุกวัย แต่ที่พบบ่อยคือเด็กเล็ก ติดต่อกันได้ง่าย โดยไอ จามหรือพูดกันในระยะใกล้ชิด แม้จะมีอัตราป่วยตายต่ำในเขตชุมชนที่เด็กทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงเป็นอันตรายในเด็กทารกทั่วไปหรือเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจากชุมชนที่ยากจนและห่างไกล โรคหัดที่มีภาวะอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม อุจจาระร่วง หากรักษาล่าช้า อาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หรือถึงแม้ไม่เสียชีวิต ก็ต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานดังนั้นผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนัดหมายให้ครบถ้วน

ที่มา :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ภาพจากแฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่