ใช้กระชาย ป้องกันฟันผุ


วันที่ 26 ตุลาคม 2558


นายแพทย์สุริยะ วงษ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ “คนไทยฝันดีสดุดีสมเด็จย่า

เนื่องในวัน 21 ตุลาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลประกาศเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก บริการทำฟันฟรีทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ที่ผ่านมาคนไทยร้อยละ 70 มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ฟันผุโรคปริทันต์ ถ้าไม่รักษาจะปวดและเชื้อโรคจากเหงือกและฟันลุกอาจลุกลามไปอวัยวะอื่น ๆ ส่งผลสุขภาพโดยรวม กระทรวงสาธารณสุขเน้นการป้องกันฟันผุส่งเสริมให้มีการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ใช้สูตร 2:2:2คือแปรงอย่างน้อยวันละ2 ครั้งเช้าและก่อนนอน ลดการสะสมเชื้อคราบจุลินทรีย์ ถ้าทิ้งไว้จุลินทรีย์สะสมหนาขึ้นได้ ปากสกปรกมีภาวะเป็นกรดกัดผิวฟัน ฟันผุเร็วเหงือกอักเสบ แปรงฟันให้ครบทุกซี่ทุก ๆ ด้านนาน 2นาทีและไม่รับประธานอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2ชั่วโมงโดยเฉพาะแป้งและน้ำตาล

ขณะที่กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯแนะให้ใช้กระชาย รักษาฟัน เพราะมีผลศึกษาวิจัย พบมีสาร4ตัว มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ หรืออาจใช้กระชาย 1 กำมือโขลกละเอียดต้มกับน้ำ 1ลิตรกรองผสมเกลือนำมาอมและแปรงฟันไว้ได้ ขณะที่กรมอนามัยเน้นส่งเสริมสุขภาพปากใน 5 กลุ่มได้แก่หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 0 ถึง 2 ปี กลุ่มนักเรียนประถมศึกษามีเคลือบหลุมร่องฟัน กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มา-สำนักข่าวไทย
ภาพจากแฟ้มภาพ


  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่