ไทยป่วยเป็นโรคหัวใจตายเฉลี่ยชม.7คน


วันที่ 28 กันยายน 2558


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์หัวใจโลก ได้กำหนดให้วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก ปีนี้ใช้ประเด็นรณรงค์หัวใจโลก คือ “ดูแลสุขภาพหัวใจ ในทุกที่และทุกเวลา” เน้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงผิดปกติ และผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและประเทศไทยในขณะนี้ จากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 พบประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้ โดยการหมั่นตรวจเช็กความดันโลหิต เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่นำสู่โรคหัวใจและอัมพาตถือเป็นฆาตกรเงียบ เพราะไม่มีอาการแสดงเตือนใด ๆ ไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ ตรวจเช็กระดับน้ำตาลในเลือด ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงโดยไม่รักษา ออกกำลังกายระดับปานกลาง ครั้งละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ งดอาหารประเภทไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และเกลือ หากร่างกายมีไขมันในปริมาณมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแดงตีบ - ตันได้

ส่วนการบริโภคเกลือในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ความดันโลหิตสูง โดยเฉลี่ยคนเราต้องการเกลือน้อยกว่า 5 กรัม หรือประมาณ 1 ช้อนชาต่อวัน นอกจากนี้หากเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจและอัมพาตควรดูแลรักษาสุขภาพและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องสำหรับอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

ที่มา-สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
ภาพจากแฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่