ใช้สายตานานเสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม


วันที่ 25 กันยายน 2558


นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิถีการทำงานในยุคสังคมดิจิตอล น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการใช้สายตาทำงานบนจอคอมพิวเตอร์หรือการติดต่อสื่อสารผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน หากใช้ระยะเวลานานติดต่อกันเกิน 2ชั่วโมง หรือการทำงานที่ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวัน ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างเรียกว่า อาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือ ซีวีเอส (Computer Vision Syndrome : CVS) เช่น มีอาการแสบตา ปวดตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่หรือปวดหลัง ระดับความรุนแรงของอาการจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้สายตาอยู่หน้าจอ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลอย่างระมัดระวัง เพื่อถนอมสายตาให้ยืนยาว

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม นอกจากการใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้ว ยังเกิดมาจากตำแหน่งการจัดวางคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม มีแสงสว่างหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ที่มากเกินไป ระยะห่างระหว่างดวงตากับจอคอมพิวเตอร์ ท่านั่งทำงาน ที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดมาจากความผิดปกติสายตาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลเอง ที่ไม่ได้รับการแก้ไข

วิธีการปฏิบัติป้องกันที่ดีที่สุด คือ 1.วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากดวงตาประมาณ 20-28นิ้ว และควรให้จุดกึ่งกลางกึ่งกลางของหน้าจออยู่ต่ำกว่าระดับสายตาในแนวราบประมาณ 4-5นิ้ว 2.ปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอเหมาะและไม่สว่างเกินไป อาจใช้กระจกกันแสงสะท้อนติดที่หน้าจอ เพื่อลดแสงสะท้อนเข้าดวงตา 3.ควรพักการใช้สายตาเป็นระยะ โดยใช้ “สูตรการพักสายตา 20 – 20 - 20” คือละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 20 นาที แล้วมองไปที่วัตถุที่อยู่ไกลอย่างน้อย 20 ฟุต นานประมาณ 20 วินาที

ขณะทำงานหน้าจอ ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้น เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดวงตา สำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ควรตรวจและแก้ไขความผิดปกติสายตาโดยใส่แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพที่หน้าจอได้อย่างชัดเจน และลดการเพ่งมองที่หน้าจอ ป้องกันอาการปวดตาหรือแสบตาได้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาจักษุแพทย์ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค โทร 02-3868153 ต่อ 281-283 ในวันเวลาราชการ

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาพจากแฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่