เตือน 17 จังหวัดระวังโรคมือเท้าปาก


วันที่ 14 กันยายน 2558


เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคมีการเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ก.ย.58 พบผู้ป่วยโรคมือเท้า ปาก จำนวน 26,407 ราย เสียชีวิต 3 ราย ที่ จ.สระบุรี ตาก และชลบุรี โดยล่าสุดเป็นเด็กอายุ 4 ขวบ เสียชีวิตปลายเดือน ส.ค.ที่ จ.ชลบุรีใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยมากทางภาคกลางและภาคใต้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งการป่วยและการเสียชีวิต คือเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง 4 ขวบ ที่สำคัญในปีนี้พบว่าเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงคือชนิดอีวี 71 (EV71) มีสัดส่วนสูงกว่าทุกปีเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูและสังเกตุอาการบุตรหลายของท่านหากพบว่ามีไข้ร่วมกับแผลในปากและตุ่มที่มือหรือเท้าควรให้หยุดเรียนและไม่คลุกคลีกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือในชุมชน โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง 17 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ อ่างทอง สิงห์บุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม อำนาจเจริญ พะเยา นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และยะลา.

ที่มา-สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
ภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่