ดื่มน้ำแก้ร้อนเลี่ยงดื่มเหล้า


วันที่ 25 เมษายน 2558


นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงอากาศร้อน ควรหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหากเป็นผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ จะมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากอากาศร้อน จะทำให้แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมผ่านกระแสโลหิตได้เร็ว และจะเพิ่มแรงดันโลหิตให้สูงขึ้น อาจเกิดปัญหาเส้นเลือดแตกได้ และผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง การรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายให้สามารถปรับตัวสู้กับอากาศร้อนทำได้โดยดื่มน้ำสะอาดให้มากๆ เนื่องจากน้ำจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า วิธีการสังเกตว่าร่างกายตนเองได้รับน้ำเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ดูจากสีของน้ำปัสสาวะ หากมีสีเหลืองจางๆ แสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอ แต่ถ้ามีสีเหลืองเข้มคล้ายน้ำชา และปัสสาวะออกน้อยแสดงว่าได้รับน้ำไม่เพียงพอ

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
ภาพอินเทอร์เน็ต  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่