ชายพุงโต 43 นิ้วมีชีวิตล่อแหลม


วันที่ 29 พฤษภาคม 2557


ผู้ชายที่นิยมไว้พุง จะต้องระวังไว้ว่า แม้ว่าจะยังคงรักษาระดับดัชนีมวลกายไว้ได้ แต่ก็ยังไม่พอที่จะรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโรคอย่างโรคหัวใจโรคของระบบทางเดินหายใจและมะเร็งไปได้


นักวิจัยซึ่งได้รวบรวมข้อมูลร่วมสมัยด้วยกัน 11 เรื่อง เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 600,000 คนเข้าด้วยกัน ได้พบข้อมูลสำคัญว่าผู้ชายที่พุงโตเกินกว่า 43 นิ้ว จะเสี่ยงกับการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่พุงไม่เกิน 35 นิ้ว ถึงร้อยละ 50 และหากเป็นเมื่ออายุเกิน 40 ปีไปแล้วจะยังทำให้อายุของเขาสั้นลงไปได้อีก 3 ปีด้วย เมื่ออายุเกิน 40 ปีไปแล้วจะยังทำให้อายุของเขาสั้นลงไปได้อีก 3 ปีด้วย


ส่วนผู้หญิง ผู้ที่เอวโตเกิน 37 นิ้ว จะเสี่ยงกับการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่เอวไม่เกิน 27 นิ้ว มากกว่ากันถึงร้อยละ 80


การศึกษายังคำนวณออกมาได้ว่า บุรุษเพศที่ปล่อยให้พุงโตมากขึ้น การปล่อยให้มันระเบิดออกทุกๆ 2 นิ้ว จะทำให้เสี่ยงกับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 7 ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเสี่ยงสูขขึ้นถึงร้อยละ 9


ผลการศึกษานี้รายงานอยู่ในวารสาร "บันทึกการประชุมของคลินิกเมโย "แห่งสหรัฐฯ.


เว็บสารสนเทศสุขภาพไทย
ไทยรัฐ-27/05/2557
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่