ผลวิจัยชี้บุหรี่เป็นเหตุโครโมโซมวายหาย!


วันที่ 15 ธันวาคม 2557


ทีมศึกษาวิจัยที่นำโดยนายแพทย์ลาร์ส ฟอร์สเบิร์ก จากภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา, พันธุกรรมและพยาธิวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอัพพ์ซาลาในประเทศสวีเดน เปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่าบุหรี่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในทางลบต่อระบบโครโมโซมของเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายของผู้ชายที่สูบบุหรี่ ส่งผลให้โครโมโซมวายซึ่งเป็นหนึ่งในโครโมโซมบ่งชี้เพศขาดหายไป

โดยผลการศึกษาพบด้วยว่า ยิ่งผู้ชายสูบบุหรี่หนักมากขึ้นเท่าใด ปริมาณโครโมโซมวายของบุคคลนั้นก็จะหลงเหลือน้อยลงมากเท่านั้น

นายแพทย์ฟอร์สเบิร์กระบุว่า เซลล์ที่ขาดโครโมโซมวายไม่ถึงกับตายลง แต่เชื่อว่าการขาดหายไปของโครโมโซมวายดังกล่าวนั้นกลายเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ต่างๆ ของเซลล์ให้ผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด ผู้ชาย (ทั้งที่สูบบุหรี่และโดยทั่วไป) จึงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิง

ทั้งนี้ เนื่องจากโครโมโซมวายนั้นหายไปเองโดยธรรมชาติเมื่อสูงอายุขึ้นด้วย แต่จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่จะสูญเสียโครโมโซมวายนี้มากกว่าผู้ชายทั่วไประหว่าง 2.4-4.3 เท่าตัว

ฟอร์สเบิร์กระบุว่า โครโมโซมวายทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนภัยของระบบภูมิคุ้มกันว่าเซลล์กำลังถูกทำลายและมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้น เพื่อให้ภูมิคุ้มกันทำงาน การขาดหายไปจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งซึ่งเกิดจากเซลล์แบ่งตัวผิดปกตินั่นเอง

มติชนออนไลน์
ภาพอินเทอรเน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่