หาแนวร่วมแก้ปัญหาขยะท้องถิ่น


วันที่ 13 กันยายน 2561


มท.1ถกครม.หาแนวร่วมแก้ปัญหาขยะท้องถิ่น

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการแก้ปัญหาขยะในส่วนของท้องถิ่น ว่า ขยะมีหลายเรื่องด้วยกัน เช่น คนทำขยะคือประชาชน เอกชน ภาครัฐ ต้องมีมาตรการอย่างไร เช่น การออกมาตรการ ส่วนท้องถิ่นต้องดูเรื่องการเก็บและทำลายขยะที่ต้องหาแนวทางให้สามารถทำได้ ไม่ใช่สร้างโรงขยะแล้วทำไม่ได้ ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เรียน ครม.เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณา ว่าหากดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในรูปแบบใด และจะทำอย่างไร

ทั้งนี้ เมื่อได้แนวทางจาก ครม.แล้ว จะนำไปซักซ้อมการปฏิบัติในท้องถิ่น จากนั้นจะสร้างการรับรู้จากสังคมว่าจะดำเนินการในรูปแบบตั้งแต่คนทำขยะ คนเก็บขยะ ไปจนถึงการกำจัด โดยคนที่จะดำเนินการในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่