เตือน..อย่าจัดฟันแฟชั่นเพราะอยากสวย!


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


สธ.เตือนอันตราย ทั้งฟันล้ม-ผุ-เหงือกอักเสบ ติดเชื้อโรคติดต่อ เสี่ยงสารพิษ ขณะอย.เตรียมล้อมคอกขึ้นทะเบียนวัสดุจัดฟันทุถรายการ สกัดธุรกิจขายตรง ห้ามจำหน่ายโดยไม่มีใบสั่งแพทย์

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกก.สาธารณสุขกล่าวว่า ก.สาธารณสุข จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ให้บริการจัดฟันแฟชั่นโดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ และเตือนว่า อย่าจัดฟันแฟชั่นเพราะอยากสวยตามสมัยนิยม เพราะอันตรายต่อช่องปากและฟัน ทั้งฟันล้ม ฟันผุ รากฟันละลาย เหงือกอักเสบ ติดเชื้อจากอุปกรณ์ไม่สะอาด ดังจะเห็นจากข่าวที่เกิดบ่อยๆ

ทั้งนี้ การเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานเปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การให้บริการจัดฟันโดยที่มิใช่ทันตแพทย์ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ระหว่างกำหนดให้วัสดุทันตกรรมสำหรับจัดฟันทุกรายการ ต้องขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง ได้ออกประกาศเรื่อง ห้ามขายอุปกรณ์จัดฟันผู้ที่ดำเนินธุรกิจจัดฟันแฟชั่นออนไลน์ที่เชิญชวนให้ผู้บริโภคจัดฟันแฟชั่น และผู้ประกอบการที่รับทำรีเทนเนอร์โดยให้ผู้บริโภคส่งรอยพิมพ์ปากโดยไม่มีคำสั่งจากทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ที่ขายอุปกรณ์จัดฟันทุกประเภทเป็นการผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 5ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า การจัดฟันต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่การจัดฟันแฟชั่นทำโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรม อาจทำให้ฟันเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ จนฟันเรียงตัวผิดรูป หรือรากฟันละลายจนฟันตายได้ อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้อาจไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือฆ่าเชื้อไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเป็นโรคติดต่อ เช่น ตับอักเสบติดเครื่องมือได้

นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้อาจไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ เช่น สนิม ปรอท แคดเมียม สารหนูจากลูกปัดหรือลวดจัดฟันที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งสารพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึม สะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปากจะขัดขวางต่อการทำความสะอาด ช่องปาก ถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจะทำให้ฟันผุ หรือเหงือกอักเสบตามมา

ที่มา สยามรัฐ
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่