ศูนย์วิจัยข้าวอุบลพบข้าวลดน้ำตาลในเลือด


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ลดน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานและข้าวต้านการลุกลามของเซลส์มะเร็ง หลังประสบความสำเร็จในการค้นคว้าสร้างข้าวพันธุ์ทนต่อโรคไหม้คอรวงข้าว และทนต่อความแห้งแล้งรวมทั้งทนต่อน้ำท่วมมาแล้ว

ที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี
นายพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักวิจัยนำพันธุ์ข้าวเจ้าผสมข้ามสายพันธุ์ และพบว่าข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการวิจัย มีคุณสมบัติให้น้ำตาลในร่างกายน้อยกว่าข้าวสายพันธุ์เดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะเมื่อรับประทานข้าวพันธุ์ดังกล่าวทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากและข้าวสายพันธุ์นี้ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการต้องรอการรับรองผลด้านการวิจัยก่อน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยข้าวหอมมะลิแดงที่มีการปลูกในบางพื้นที่ของภาคอีสานยังพบอีกว่ามีสารแอนโทไซยานิน และวิตามินอีซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดเซลมะเร็งในตัวผู้ที่รับประทานข้าวชนิดนี้เข้าไป แต่ปัจจุบันยังมีพื้นที่ปลูกข้าวชนิดนี้น้อย เนื่องจากผู้ปลูกและผู้รับประทานข้าวไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวชนิดนี้ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันมากขึ้น เพื่อใช้แก้ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวสำหรับศูนย์วิจัยข้าวแห่งนี้มีผลงานวิจัยดีเด่นในอดีตคือการค้นพบพันธุ์ข้าวทนต่อโรคไหม้คอรวงข้าว ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดแต่ละครั้งทำให้นาข้าวเสียหายหมดทั้งแปลงนอกจากนี้ ยังค้นพบพันธุ์ข้าวทนต่อความแห้งแล้ง และทนต่อการถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน ล่าสุดก็ได้มาค้นพบพันธุ์ข้าวที่ให้น้ำตาลในเลือดน้อย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถบริโภคข้าวได้ดีขึ้น

ที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่