‘อย.’ ประกาศ ห้ามผลิต-นำเข้า-ขายเทียนละลายขี้หู


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน อย. ได้ตรวจพบอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเทียนหรือลักษณะอื่นใด ผลิตมาจากวัสดุติดไฟ และสามารถสอดใส่เข้าไปในรูหูได้ โดยอ้างหลักการทำงานที่ใช้ความร้อนทำให้เกิดสูญญากาศที่จะดูดขี้หูขึ้นมารวมกันในส่วนปลายด้านหนึ่ง ทั้งนี้ อย. ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน และจากผลวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทำให้เกิดแรงดูดเพื่อดึงขี้หูออกจากรูหูตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังพบการห้ามขายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาอีกด้วย ดังนั้น อย. จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ธ.ค..2560 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2561 เป็นต้นไป

เลขาธิการธิการ อย. กล่าวต่อว่า เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะเป็นการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการระมัดระวังอย่าผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และหากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง ช่องทางสื่อต่าง ๆ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา new18
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่