ชูนิ้ว พัฒนาสมอง


วันที่ 7 ธันวาคม 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ( สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง น่าจะเรียกว่า กิจกรรมชูนิ้ว โดยกำหนดให้หลังเวลากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต ของทุกวันแล้ว บุคลากร ในสังกัดจะเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสมองด้วยท่าง่ายๆ โดยใช้มือทั้งสองข้าง เริ่มจาก ท่าที่ 1 มือขวา ชูนิ้วหัวแม่มือ มือซ้าย ชูนิ้วก้อย แล้วสลับสับเปลี่ยนซ้าย-ขวา ท่าที่ 2 มือขวา ชูนิ้ว 1 มือซ้าย ชู 2 แล้วสลับสับเปลี่ยนซ้าย-ขวา โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ( สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า จะเป็นการช่วยพัฒนาสมองซีกซ้าย ขวา ให้ทำงานได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจดจำ ช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียด เป็นการฝึกสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการทำงาน หากได้บริหารสมองเป็นประจำ จะดีต่อภาวะอารมณ์ของเรา ดูจากภาพทุกคนมีสติและตั้งใจมาก ๆ

ที่มา แนวหน้า
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่