ยอดติดเอดส์ กทม.พุ่ง


วันที่ 6 ธันวาคม 2560


พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ประจำปี 60 "HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่ รักปลอดภัย ไร้เอดส์" โดยกล่าวว่าโรคเอดส์ได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และถึงแม้จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งจำนวนและพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อยู่ ทั้งนี้ สัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของ กทม. คิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ

ดังนั้น จึงได้มีการผลักดันให้ กทม.เป็นเมืองที่ต้องมีการดำเนินงานแบบ fast track city เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จะบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ที่มา สยามรัฐ
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่