ผังกทม.ใหม่ลดพื้นที่สีเขียว


วันที่ 4 ธันวาคม 2560


นาย นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มผังฉบับใหม่คาดว่าพื้นที่สีเขียวจะลดไม่เกิน 5% จากปัจจุบัน เนื่องจากผังใหม่จะไม่ส่งเสริมให้เมืองขยายตัวเกินรัศมีวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยจะเพิ่มความหนาแน่นและทำให้เมืองกระชับแทน

ทั้งนี้ สิ่งที่จะเห็นในพื้นที่สีเขียวก็คือ การกำหนดโซนและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผังโครงสร้างจะมีการกำหนดศูนย์ชุมชน ศูนย์กลางการเกษตร และตลาดเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่แข็งแกร่งและสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชานเมือง เช่น บริเวณ สุวินทวงศ์ บางขุนเทียน สนามหลวง 2 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเสนอให้นำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้ในบางพื้นที่ที่ถูกลิดรอนสิทธิ เช่น ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 ฝั่งตะวันออก ที่รัฐกำหนดเป็นพื้นที่ผันน้ำและ ก.3 บางส่วนของฝั่งตะวันตกที่กำหนดเป็นแก้มลิง เป็นต้น

"มองว่าในพื้นที่สีเขียวยังมีพื้นที่ว่างอยู่กว่า 9.3 หมื่นไร่ สามารถพัฒนาได้ ซึ่งกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะผลักดันให้มีการใช้ที่ดินคุ้มค่า" นายนพนันท์ กล่าว

ที่มา สสส.
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่