ขี้เมาแห่งเอเซีย


วันที่ 9 พฤษภาคม 2557


ขี้เมาแห่งเอเชีย?
ราไว

การดื่มเหล้า เป็นผลพวงจากประสบการณ์การเรียนรู้ จากสภาพแวดล้อมในสังคมทุกระดับ ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้าพ่อแม่ดื่มเหล้า ลูกก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นนักดื่มไปด้วย

แต่ก่อนผู้หญิงไทยจะดื่มเหล้าได้ในฐานะ “ยา” เช่น การดื่มยาดองเหล้า แต่วันนี้ เมื่อเหล้าเป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิง การสร้างเอกลักษณ์ และผู้หญิงก็หันมาดื่มเหล้ากันมากขึ้น


รายงานจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุว่า ในปี 2553 คนไทยมีพฤติกรรมการดื่มสุราในภาวะอันตรายมากขึ้น มีภาวะติดสุรามากถึง 5.3 ล้านคน โดยพบว่าภาคเหนือมีพฤติกรรมดื่มสุรามากที่สุด รองลงมาคือภาคอีสาน ส่วนภาคใต้มีพฤติกรรมติดสุราน้อยที่สุด ส่วนคดีความอันเนื่องมาจากการดื่มสุราพบว่า ภาคอีสานเกิดคดีมากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด


ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า สถานการณ์การดื่มเหล้าของคนไทยมีสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงถึง 30 เท่าตัวในรอบ 40 ปี โดยในปี 2550 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ขายเหล้าได้ทั่วประเทศอยู่ที่ 530,000 ร้านค้า เฉลี่ยร้านเหล้า 1 ร้านต่อประชากร 120 คน


ถึงตรงนี้ ไม่ต้องถามว่าในปี 2555 ที่เพิ่งจะผ่านไป มีร้านเหล้าที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นมาอีกกี่ร้าน? แล้วถ้าถึงสิ้นปีนี้ 2556 จะมีอีกกี่ร้าน? ไม่รวมถึงร้านเหล้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่ขายกันอย่างโจ๋งครึ่มริมทาง ยังมีอยู่อีกเท่าไร?

สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) ระบุว่า ช่วงปี 2551-2552 พบนักดื่มหน้าใหม่ปีละประมาณ 260,000 ราย และพบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 45.3%


ในปี 2553 พบว่า นักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเพศหญิง โดยในกลุ่มเยาวชนพบว่า อายุน้อยที่สุดที่เริ่มดื่มสุราคือ ระดับชั้นอนุบาล 2 ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย พบสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้นเช่นกัน

งานวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิง (มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ในปัจจุบัน) และรพ.รามาธิบดี พบว่าในครอบครัวที่มีคนดื่มเหล้าความรุนแรงในครอบครัวจะเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า

สมัยล่าอาณานิคม ฝรั่งต่างชาติ แบ่งเค้กเมืองจีน และสนับสนุนแผนขี้โรคแห่งเอเชีย แผนขี้โรคแห่งเอเชีย คือ เปิดบ่อนการพนัน ซ่องนางโลม และปล่อยให้คนจีนสูบฝิ่นกันอย่างถูกกฎหมายส่งเสริมให้คนเล่นการพนันจนไม่ลืมหูลืมตา เงินหมดขายนา หมดนาก็ขายทรัพย์สิ่งของสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงหมดก็ขายเมีย เมียหมดขายลูกขายหลาน!

วันนี้ไม่ต้องรอให้ฝรั่งมาทำ คนไทยเรานี้หละ กำลังทำให้ไทย เป็น “ชาติขี้เมาแห่งเอเชีย


วารสารสุขสาระ มกราคม 2556  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่