การรักษาอาการปวดศีรษะ


วันที่ 6 มิถุนายน 2557


รายงานจากท่านอิบนิมาญะห์ในหนังสือ “สุนัน” ว่า ครั้งหนึ่งท่านนบี ซล.มีอาการปวดศีรษะ ท่านก็ได้พันศีรษะของท่านด้วยต้นเทียนและกล่าวว่า“มันมีประโยชน์ แก้อาการปวดศีรษะได้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ ซบ.” (ระดับอ่อน อิบนิมาญะห์, 3502)

อาการปวดศีรษะ คือ การปวดที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของศีรษะ หรือจะทั้งหมดศีรษะก็ได้ ถ้าปวดเพียงข้างใดข้างหนึ่งของศีรษะก็เรียกว่า ปวดหัวไมเกรน ถ้าปวดศีรษะทั้งหมดก็เรียกว่า ปวดหัวแบบหมวกเหล็ก เพราะมันเหมือนกับหมวกเกราะของทหารเวลาไปรบ ที่จะคลุมทั้งศีรษะ บางครั้งอาจปวดเฉพาะข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้
การปวดหัวมีหลายชนิด และมีสาเหตุจากหลายๆ อย่าง การปวดหัวแท้จริงแล้วเกิดจากการที่ศีรษะร้อนขึ้นและเดือดจากไอสารพิษที่วิ่ง อยู่ภายในและต้องการจะหาทางออกแต่หาไม่พบ จึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นเช่นเดียวกับอาการปวดเวลามีไข้ สารทุกๆ อย่างที่ชื้นเมื่อเวลาร้อนขึ้นจะต้องการพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อไอพิษนี้อยู่ท่วมเต็มศีรษะและหาทางออกไม่ได้ก็จะทำให้ปวดมากขึ้นและ เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายได้
อาการปวดศีรษะเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ

หนึ่งถึงสี่ เกิดจากคุณสมบัติธาตุ ใดธาตุหนึ่งจากสี่ธาตุ (ความร้อน เย็น แห้ง ชื้น) มีมากเกินไปกว่าธาตุอื่นๆ ที่เหลือ

ห้า แผลในกระเพาะจะทำให้เกิดปวดศีรษะได้ และก้อนในกระเพาะก็เช่นเดียวกันเนื่องจากมีเส้นประสาทเชื่อมถึงกันระหว่าง ศีรษะและกระเพาะอาหาร

หก เกิดจากลมในกระเพาะที่มีมากเกินไปและแผ่ขึ้นไปที่ศีรษะทำให้ปวดศีรษะ

เจ็ด เกิดก้อนในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกระเพาะ ทำให้เกิดปวดศีรษะจากการปวดกระเพาะซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน

แปด ปวดศีรษะจากการรับประทานอาหารจนแน่นท้องเกินไป ย่อยได้เพียงบางส่วนและบางส่วนไม่ถูกย่อยทำให้ปวดศีรษะและมึนศีรษะได้

เก้า ปวดศีรษะจากการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากร่างกายจะอ่อนเพลียทำให้ไม่สามารถต้านทานความร้อนจากอากาศภายนอกได้ทำให้ปวดศีรษะ

สิบ ปวดศีรษะจากการอาเจียน เนื่องจากมีความแห้งมากเกินและอาจเกิดจากการมีธาตุลมสะสมในกระเพาะมากและดัน ขึ้นเบื้องสูงสู่ศีรษะทำให้ปวดหัว

สิบเอ็ด ปวดศีรษะจากอากาศที่ร้อนเกินไป

สิบสอง ปวดศีรษะจากอากาศที่หนาวเกินไปหรือเกิดจากไอน้ำที่สะสมอยู่ในศีรษะและแยกสลายตัวไม่ได้

สิบสาม ปวดศีรษะจากการอดนอน

สิบสี่ ปวดศีรษะจากสิ่งที่มากดบนศีรษะ หรือใช้ศีรษะทูนของหนักๆ มากไป

สิบห้า ปวดศีรษะจากพูดมากเกินไป ทำให้พลังของสมองลดลง

สิบหก ปวดศีรษะจากการเคลื่อนไหวมากเกิน หรือเล่นกีฬาหนักเกิน

สิบเจ็ด ปวดศีรษะจากปัญหาทางจิตใจ เช่น ความเศร้า ความวิตกกังวล ความคิดชั่วร้าย ฯลฯ

สิบแปด ปวดศีรษะจากการหิวมากทำให้เกิดลมพิษมากเกินในกระเพาะและตีขึ้นเบื้องสูงสู่ศีรษะ

สิบเก้า ปวดศีรษะจากก้อนในสมองเองจะรู้สึกเหมือนมีค้อนมาตอกที่ศีรษะของเขาตลอดเวลา

ยี่สิบ ปวดศีรษะจากไข้เนื่องจากมีไฟหรือความร้อนก่อตัวขึ้นในร่างกายและอัลลอฮ์ ซบ.ทรงรู้ยิ่งกว่า

ปวดศีรษะข้างเดียว

สาเหตุของการปวดศีรษะแบบไมเกรนหรือปวดซีกเดียวนั้น เกิดจากสารพิษในเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง เมื่อไหลเข้าไปสารพิษจะเข้าไปยังด้านสมองที่อ่อนแอกว่า สารพิษนั้นอาจเป็นไอระเหยหรือสารผสมที่ร้อนหรือเย็นก็ได้ และเครื่องหมายของมันอันหนึ่งคือการเห็นการเต้นของเส้นเลือดแดงนั้น และเมื่อกดที่เส้นเลือดนั้นไม่ให้มันเต้นอาการปวดหัวก็จะบรรเทาลง

อบูนาอีมได้กล่าวไว้ในหนังสือ“การแพทย์ของศาสดา” ไว้ว่า การปวดศีรษะชนิดนี้เกิดกับท่านนบี ทำให้ท่านนบีปวดมากและออกจากบ้านไม่ไหวหนึ่งวันถึงสองวัน

จากท่านอิบนิ อับบาส กล่าวว่า “ท่านนบี ซล.ได้กล่าวคุตบะห์ให้พวกเราฟังในขณะที่ท่านรัดศีรษะของท่านด้วยผ้า”

ในหนังสือซอเฮียะห์ได้กล่าวว่า ขณะที่ท่านนบีป่วยหนักและใกล้จะเสียชีวิตนั้น ท่านได้กล่าวว่า “โอ้ศีรษะของฉัน” และท่านเคยรัดศีรษะของท่านด้วยผ้า (ซอเฮียะห์บุคอรี 5666)


การรัดศีรษะด้วยผ้า เป็นการบรรเทาอาการปวดศีรษะชนิดไมเกรนได้ และในการปวดศีรษะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน


ที่มา : หนังสือการแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล.  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่