ผักกระเฉดชะลูดน้ำ


วันที่ 27 พฤษภาคม 2557


คนบ้านทุ่ง


ผักกระเฉดเป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดี มีวิตามินเอสูง แคลเซียมและธาตุเหล็กแล้ว ยังมีสรรพคุณใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคบางชนิดอีกด้วย หมอแผนโบราณของไทยถือว่าผักกระเฉดมีรสจืด เป็นยาเย็น และมีฤทธิ์ฝาดสมาน ถือกันว่าเป็นของถอนฤทธิ์ยาอื่น ๆ ให้เสื่อมคุณภาพลง จึงไม่ควรให้คนไข้กินร่วมกับยารักษาโรคอื่น ๆ ในตำราแพทย์แผนโบราณ กล่าวถึงสรรพคุณของผักกระเฉดว่า ดับพิษร้อน ถอนพิษผิดสำแดง บำรุงน้ำนม เจริญอาหาร เป็นต้นผักกระเฉดชะลูดน้ำ เป็นภูมิปัญญาไทยในการนำเอายอดผักกระเฉดมาทำชะลูดน้ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่กรอบอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้


จุดเริ่มต้นอยู่ที่หมู่บ้านริมแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เกิดปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปี เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรและปลูกผักกระเฉดไว้ขายส่งในตลาดท้องถิ่น ต่อมาน้ำได้เข้าท่วมแปลงปลูกผักกระเฉดจมน้ำเสียหาย เมื่ออยู่ในสภาพนั้นนานเข้าๆ ปลอกขาวๆ ที่ติดกับลำต้นของผักกระเฉด หรือที่เรียกว่า "นม" จะเปื่อยแล้วหลุดออก มีผักกระเฉดบางส่วนชะลูดน้ำขึ้นมา เกษตรกรจึงนำไปขายที่ตลาด พบว่าได้ราคาดี เนื่องจากรสชาติอร่อยและกรอบมากกว่าผักกระเฉดแบบเดิม จึงหันมาปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำกันอย่างแพร่หลาย


การทำผักกระเฉดชะลูดน้ำควรปลูกในแหล่งน้ำสะอาด มีการไหลเวียน จะทำให้ผักกระเฉดชะลูดน้ำได้ดี การปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าการปลูกผักกระเฉดแบบเดิม สามารถทำเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ ผักกระเฉดชะลูดน้ำสามารถทำได้ตลอดปี ยกเว้นหน้าหนาวยอดจะไม่ค่อยออกเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็น


การเตรียม พื้นที่ปลูกผักกระเฉดเริ่มจากการหาพื้นที่ที่มีคันดินกั้นน้ำได้ สูงประมาณ 1 เมตร ทำการไถดะ 1ครั้ง แล้วตามด้วยไถแปรหรือคราดอีก 1ครั้ง แล้วยังต้องเตรียมแปลงพันธุ์ดังนี้


1. ซื้อพันธุ์ผักกระเฉดที่มีปอด ยาวประมาณ 1 เมตร

2. นำมามัดรวมกันประมาณ 10 ยอด

3. นำผักกระเฉดมามัดกับหลักไม้ไผ่ยาวประมาณ 1.5 เมตร

4. ระยะห่างระหว่างกอ 2 เมตร

5. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 15 กิโลกรัม/ไร่ รวมกับปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ


วิธีการปลูก/ระยะปลูก

1. คัดเลือกยอดผักกระเฉดที่มีความสมบูรณ์จากแปลงพันธุ์ นำมามัดรวมกันให้ได้กำละ 10-15 ยอด นำยอดที่มัดรวมกันแล้วผูกกับหลักไม้ไผ่

2. นำหลักไม้ไผ่ที่มียอดผักกระเฉดผูกติดอยู่ไปปักในแปลงที่จะทำชะลูดน้ำ ปักให้จมน้ำลึกประมาณ 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างหลักไม้ไผ่ประมาณ 50-60 ซม. ทิ้งไว้ 2-3 คืน โดยปักให้ห่างจากพื้นดินประมาณ 20 ซม.วิธีการเก็บผลผลิต

เมื่อครบกำหนดนำผักกระเฉดที่กดน้ำไว้ขึ้นมาตัดแต่งทำความสะอาด ให้ยาวประมาณ 50-70 ซม. ส่งขายได้ราคาดี


สุขสาระ-กันยายน 2556
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่