เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 3


วันที่ 30 พฤศจิกายน 542


เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 3- เริ่มที่บ้าน

ฉบับนี้ขอเล่าการเริ่มต้นทำงานให้คนเลิกบุหรี่ได้ในโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านของกลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การเริ่มต้นติดตามครั้งแรกทีมงาน สสม. ไม่ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่เลิกบุหรี่โดยตรงแต่นัดทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่มานั่งคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา โดยเริ่มต้นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังถึงการขับเคลื่อนงานหลังจากเข้ารับการอบรมความรู้และเทคนิคต่างๆ จาก สสม. ซึ่งในกลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ของทีมยะลามี 9 คน แต่ละคนมีแนวทางวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน และกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกัน

ทั้งนี้กลุ่มอาสาสมัครฯ จะมองปัญหาจากบ้านตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วค่อยๆ ขยับไปให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง สำหรับตัวอย่างที่สามารถทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดแล้ว ก็มีกรณีของคุณเสาะเด๊าะ วาแมดีซา

โดยคุณเสาะเด๊าะ ได้เล่าถึงความตั้งใจของตนเองว่าหลังจากกลับจากอบรมที่ สสม.จัดที่โรงแรมปาร์ควิว แล้ว ก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้สามีของตนเลิกบุหรี่ เมื่อกลับบ้านจึงได้พูดคุยกับสามีว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วในบุหรี่มีสารที่ส่งผลให้สุขภาพแย่และเป็นโรคต่างๆ มากมาย และที่สำคัญบุหรี่เป็นสิ่งที่ฮารอมด้วย ซึ่งถ้าอาเยาะยังสูบอยู่ก็เท่ากับอาเยาะกำลังนำสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกายและที่สำคัญถ้าอาเยาะสูบมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูก อนาคตลูกก็อาจจะสูบบุหรี่เหมือนอาเยาะ ถ้าอาเยาะไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่อาเยาะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก

ซึ่งการที่คุณเสาะเด๊าะมาพูดกับสามีด้วยวิธีนุ่มนวล ค่อยๆ พูด ค่อยๆ ให้เหตุผล จนในที่สุดสามีของคุณเสาะเด๊าะก็ตัดสินใจที่จะเลิกบุหรี่โดยวิธีการหักดิบเลย ซึ่งคุณเสาะเด๊าะเล่าว่าช่วงแรกๆ แกยอมรับเลยว่าสามีเครียดมากๆ เพราะเคยสูบบุหรี่มานานพอไม่สูบก็รู้สึกหงุดหงิด ก็ได้คุณเสาะเด๊าะนี้แหละที่คอยปลอบใจ ให้กำลังใจ บางทีถึงขั้นแบบว่าต้องนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลาเหมือนเด็ก เพราะสามีเครียดและหงุดหงิด พอได้กำลังใจจากภรรยาและบางครั้งลูกก็จะเข้ามาช่วยให้กำลังใจด้วย จนในที่สุดสามีของคุณเสาะเด๊าะก็สามารถเลิกบุหรี่ได้ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา ก็เท่ากับว่าระยะเวลาที่คุณเสาะเด๊าะสามารถทำให้สามีตัวเองเลิกบุหรี่ได้นั่นใช้เวลาแค่เดือนเดียวเอง

คุณเสาะเด๊าะยังเล่าให้ฟังอีกว่ากำลังใจของคนในครอบครัวสำคัญมากจริงๆ ในการที่จะช่วยให้เขาเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งดูจากสีหน้าและแววตาคุณเสาะเด๊าะแล้วจะเห็นว่ามีความสุขมากๆ ที่สามารถทำให้สามีเลิกบุหรี่ได้

คุณเสาะเด๊าะยังบอกอีกว่าถึงสามีจะเลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่ภารกิจของเธอก็ยังไม่จบ โดยที่เธอจะขยายผลไปยังบ้านข้างๆ ที่เป็นญาติๆ ก่อน ตอนนี้ได้เริ่มเข้าหาญาติที่อยู่บ้านข้างๆ เพื่อเข้าไปโน้มน้าวให้เขาเลิกบุหรี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเลิกโดยค่อยๆ ลดปริมาณลงทีละนิดละหน่อย อินชาอัลลอฮฺ ถ้าบ้านญาติสำเร็จอีกหลังก็จะขยายไปอีกหลังถัดไป

คุณเสาะเด๊าะกล่าวทิ้งท้ายว่า “...จริงๆ แล้วการเลิกบุหรี่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคลด้วย ถ้ามีความตั้งใจที่จะเลิกมันก็สามารถเลิกได้ แต่ถ้าตัวเองไม่มีความตั้งใจมันก็ยากสำหรับเราที่จะเข้าไปพูด”

อย่างไรก็ตาม ทีมอาสาสมัครไม่มีใครท้อใจ ทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำให้คนเลิกบุหรี่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยฉบับหน้าจะเล่าประสบการณ์ของอาสาสมัครฯ ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวคือ โรควัณโรค ที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

มาดูกันว่าอาสาสมัครฯ จะใช้วิธีการหรือเทคนิค อย่างไร ที่จะให้เขาเลิกบุหรี่ได้ รอติดตามกันนะคะ

เรื่องโดย-กัลยาณา
สุขสาระ-พฤศจิกายน 2558
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 2
ตอนที่ 4 -ความมุ่งมัน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่