แชมป์ที่ไม่น่าภาคภูมิใจ


วันที่ 15 มกราคม 2559


ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับโลก คือมีอัตราการดื่มอยู่ที่ 30% ขณะที่ยุโรปและอเมริกาดื่มสูงถึง 80% โดย “เบียร์” เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนไทยดื่มกันมากที่สุด รองลงมาคือ เหล้าขาว เหล้ากลั่นชุมชน

ปัจจุบันไทยมีการดื่มเหล้าเป็นอันดับที่ 40 ของโลก ดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียนั้น ไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 รองลงมาจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ขณะที่เยาวชนดื่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับเยาวชนหญิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากเกิดจากตัวของเหล้าเองแล้ว การโฆษณาก็เป็นส่วนสำคัญ ที่พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นองค์กรเชิงบวก มีการแจกของ แจกอุปกรณ์ต่างๆ ให้เยาวชนเห็นและรู้สึกว่า องค์กรเหล่านี้คือทุนของระบบการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และสุดท้ายก็คิดว่าการดื่มของตนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

ปัญหาที่ตามมากับการดื่มเหล้า อย่างแรกหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพ ต่อมาก็จะกระทบไปถึงศักยภาพของคนในเรื่องของการทำงาน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ยังมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เชิงอาชญากรรมที่มีโอกาสตามมาได้สูง เพราะ เมื่อเหล้าเข้าปาก ทุกสิ่งก็เปลี่ยน!

ข้อมูลระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2554 พบว่า มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 80,962 ราย โดยผู้บาดเจ็บ 1 ใน 3 มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย และจากคดีทำร้ายร่างกาย 15,714 ราย ก็พบว่า มีการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 45 เลยทีเดียว

ทั้งนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

ในปีที่ผ่านมา ไทยได้รับการจารึกไว้อย่างน่าภูมิใจว่าเป็นหนึ่งในเรื่องฟุตบอลอาเซียน ซึ่งเรียกน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มได้ทั่วไทย

แต่ในเรื่องการดื่มเหล้าเราอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลี ก็เท่ากับว่า ไทยเราก็เป็นที่หนึ่งในอาเซียนในเรื่องที่ไม่น่าภูมิใจอีกเหมือนกัน?

กว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลอาเซียนอีกครั้ง เราต้องรอถึง 12 ปี แต่ “ขี้เมา”แห่งอาเซียนเราไม่ต้องรอ! จึงอยู่ที่ว่า เราจะคงแชมป์ที่ไม่น่าภาคภูมิใจนี้ไว้อีกกี่ปี?..อยู่ที่ตัวเราเอง..จริง จริง!

-สุขสาระ มีนาคม 2558
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่