โรคอ้วน


วันที่ 23 มีนาคม 2558


ในประเทศไทยพบว่าคนที่อยู่ในเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนมากกว่า เนื่องจากมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้คนอ้วนไม่ถือเป็นโรคอ้วน แต่ปัจจุบันจัดเป็นโรคอ้วนเนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ โรคอ้วนเป็นโรคเกิดจากสาเหตุหลายๆ อย่าง การรักษาโรคอ้วนปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากอดีตที่นิยมให้ลดน้ำหนักเข้าสู่เกณฑ์ปกติอย่างรวดเร็วมาเป็นให้ลดน้ำหนักแบบค่อยๆ เป็น โดยกำหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้ การลดน้ำหนักเพียงบางส่วนสามารถก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ การรักษาโรคอ้วนให้รักษาตลอดชีวิตเหมือนโรคเบาหวาน

การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีระดับ ไขมัน cholesterol ,triglyceride LDL ระดับน้ำตาล ละความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ

ความอ้วนถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่ง และมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นเพราะความอ้วน อาทิ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคข้อกระดูกเสื่อม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งบางประเภท

โรคอ้วนเกิดขึ้นกับผู้ที่มีดัชนีมวลร่างกาย (BMI) เกินมาตรฐาน การคำนวณหาค่าดัชนีมวล เป็นวิธีที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ คำนวณได้เองง่ายๆ โดยนำน้ำหนักตัว (หน่วยกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)แต่มีข้อจำกัดสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต สตรีมีครรภ์ และนักกีฬา เพราะค่าจะต่างออกไป เมื่อคำนวณแล้วจะได้ค่ามาตรฐานเพื่อนำไปแปลผลต่อ หากค่าต่ำกว่า 20 หมายความว่า น้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน ค่า 20.0-24.9 หมายความว่า น้ำหนักปกติ (ประเทศไทยใช้ 18.5-24.9), ค่า 25.0-29.9 หมายความว่า น้ำหนักเกิน, ค่า 30.0-39.9 หมายความว่า โรคอ้วน, ค่ามากกว่า 40 หมายความว่า เป็นโรคอ้วนรุนแรง ควรได้รับการรักษาและดูแลอย่างถูกต้อง เพราะทำให้เกิดความเสี่ยงหลายอย่างด้วยกัน

มีข้อโต้แยงที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตัวเลข (BMI) เดียวกันทั่วโลก เนื่องจากฝรั่งจะมีโครงสร้างใหญ่กว่าชาวเอเชีย ดัชนีมวลกายของฝรั่งจึงจะค่อนข้างสูง กล่าวคือจะถือว่าน้ำหนักเกินเมื่อดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก/ตารางเมตร ส่วนชาวเอเชียเราจะถือว่าน้ำหนักเกินคือดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กก/ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม การที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือความอ้วนนั้นสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิด และมีผลต่อระบบการทำงานในร่างกายหลายระบบด้วยกัน ที่สำคัญๆ ได้แก่ -ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี -โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี -โรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็ง -มะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ถุงน้ำดี ตับอ่อน -โรคทางเดินหายใจและปอด หายใจลำบากขณะนอนหลับ นอนกรน เพราะทางเดินหายใจเริ่มตีบตัน ร่างกายจะขาดออกซิเจน ทำให้ ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ ส่งผลให้ง่วงนอนในเวลากลางวัน บางคนอาจเป็นมากขนาดหลับในขณะขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุได้ -โรคเกี่ยวกับไต เช่น นิ่ว ไตวายจากความดันโลหิตสูง -โรคกระดูกและข้อต่อ โรคข้อต่อเสื่อม โดยเฉพาะบริเวณสะโพก หัวเข่า ข้อศอก -โรคเก๊าท์ -โรคเบาหวาน -เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน -ซึมเศร้า -เส้นเลือดขอด -เหงื่อออกมาก –การเป็นหมัน

จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขจัด หรือป้องกันโรคอ้วนกันให้ถูกวิธี เพราะถึงเวลาหยุดโรคอ้วนแล้ว!

สุขสาระ กรกฎาคม 2556
อ่านการป้องกันโรคอ้วน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่