อาหารดีภาชนะต้องสะอาด


วันที่ 12 มีนาคม 2558


ถ้วย,ชาม ภาชนะใส่อาหารเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม ทั้งที่จริงแล้วภาชนะใส่อาหารมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวอาหารเลย เพราะหากใช้ภาชนะไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ในการประกอบอาหารแต่ละครั้ง ผู้ประกอบอาหารโดยทั่วไป มักใส่ใจในการเตรียม เช่น การล้างที่สะอาด เมื่อยังไม่ปรุงทันทีก็จะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น แต่เมื่อปรุงเสร็จมักละเลยในการเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสม เมื่อเลือกใช้ภาชนะที่ไม่เหมาะสม อาหารที่ดีและถูกสุขอนามัยก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน

การเลือกใช้ภาชนะพลาสติกต้องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดอาหาร ภาชนะพลาสติกบางชนิดไม่เหมาะที่จะใช้ใส่อาหารร้อนๆ เพราะจะทำให้เนื้อและสีของพลาสติกละลายออกมาปะปนในอาหาร โดยเฉพาะสีในภาชนะเป็นสีที่ไม่ใช้กับอาหาร ซึ่งอาจมีโลหะหนักปะปน และเมื่อต้องกินเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

ไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติกบางประเภทใส่อาหารรสจัด เพราะรสเปรี้ยวจะกัดกร่อนสารประกอบในพลาสติกให้ละลายลงในอาหารได้ ฉะนั้น หากกินอาหารในร้านอาหารแห่งใดก็ตาม ถ้าพบว่าน้ำส้มสายชูบรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก หรือใช้ช้อนพลาสติกไม่ควรกินเด็ดขาด ถุงพลาสติกที่จะนำมาใส่ของร้อนควรเป็นพลาสติกที่ทนความร้อน มีสีใสเงางามทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน ส่วนถุงอีกชนิดหนึ่งมีสีขุ่น ใช้ใส่ของเย็นหรือของที่ไม่ร้อนจัด จึงควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท วิธีป้องกันพิษภัยอันเกิดจากพลาสติกสามารถป้องกันได้โดยการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกที่มีสีอ่อนๆ ไม่มีลวดลายหรือไม่มีสีเลยจะดีที่สุด

จากการศึกษาหาปริมาณตะกั่วที่ถูกละลายออกจากภาชนะเคลือบดินเผาด้วยสารละลายกรดน้ำส้ม ร้อยละ 4 พบว่า ภาชนะที่มีลวดลายเป็นสีเหลือง, แสด และแดง จะมีปริมาณตะกั่วที่ถูกละลายออกมาสูงกว่าสีอื่นๆ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะเคลือบที่มีสีและลวดลายเข้มๆ เช่น เหลือง, แดง และแสด สีและลวดลายที่เขียนบนภาชนะเมื่อใช้มือลูบแล้วต้องไม่สากมือ คือ ภาชนะที่เคลือบเกลี้ยงๆ และไม่ควรใช้ภาชนะเคลือบบรรจุของหมักดอง น้ำส้มสายชู อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพราะอาจจะละลายตะกั่วออกได้ แต่ควรใช้ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว และนอกจากนี้ไม่ควรใช้ภาชนะเคลือบบรรจุอาหารทิ้งค้างไว้เป็นระยะเวลานานหลายวัน เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ตะกั่วถูกละลายออกมามากขึ้น

ถุงกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ก็ไม่ควรนำมาใช้ใส่อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภททอด เช่น กล้วยทอด, ปาท่องโก๋ เพราะน้ำมันในอาหารเป็นตัวช่วยให้หมึกพิมพ์ละลายออกมาปะปนกับอาหารได้ดีขึ้น การกินอาหารที่มีหมึกพิมพ์ปนเปื้อนจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

การเลือกใช้ภาชนะที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของอาหารเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ภาชนะที่เราเลือกเพื่อนำมาใส่อาหารนั้นจะต้องสะอาดด้วย จึงจะเกิดผลดีต่อสุขภาพ

สุขสาระ-ธันวาคม 2552
ภาพอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่