"คอร์รัปชั่น"


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558


วันนี้เราได้ยินคำว่า "คอร์รัปชั่น" ถี่มากขึ้นเรื่อยๆหลายๆ คนพูดถึงด้วยความรังเกียจ หลายคนพูดเหมือนปลง และอีกหลายคนอยากช่วยกันกำจัด

ผู้รู้บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่สนองให้มีการคอร์รัปชั่น ก็เพราะว่าเรามี “ผู้ใหญ่” และเรารู้สึกมีอำนาจ เมื่อสามารถพูดคุยกับญาติมิตรเพื่อนฝูงว่า เรารู้จักผู้ใหญ่คนนั้นหรือผู้ใหญ่คนนี้ กลายว่าเราเป็นเด็กมีเส้น และพยายามมี “เส้น” ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

“ผู้ใหญ่” ในที่นี้ ไม่ใช่พี่น้อง เพื่อนฝูง ที่มีน้ำใจสนับสนุนเราในหนทางที่ดีงาม ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม แต่หมายถึง เพื่อนฝูง พี่น้อง หรือบุคคลอื่น ที่สามารถสนับสนุนเราในหนทางที่ผิดปกติ อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ใช้หน้าที่ของเขาให้ผลประโยชน์แก่เราข้ามหัวคนอื่นๆ ไปทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์ในประโยชน์นั้นๆ

“ผู้ใหญ่” เช่นนี้ เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดของผู้มีอำนาจหน้าที่ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันที่เข้าใจไปว่ามีหน้าที่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร เมื่อราษฎรมีทุกข์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในวิถีปกติ จึงจำต้องไปขอความช่วยเหลือจาก “ผู้ใหญ่”เมื่อบารมีผู้ใหญ่คนแรกไม่ได้ผล ก็จำต้องพึ่งผู้ใหญ่ที่มีบารมีสูงกว่า จนถึงสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และเป็นธรรมเนียมเมื่อจะเข้าหา “ผู้ใหญ่” จำเป็นต้องมีของติดไม้ติดมือไปเยี่ยม และสิ่งของเหล่านั้นก็ต้องสมกับบารมี…ไม่ใช่เพียงส้มเขียวหวานหนึ่งกิโลหรือสองกิโล ที่ดูจะเป็นการไม่ให้เกียรติ?

สิ่งของที่ติดไม้ติดมือเช่นนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ “ผู้ใหญ่” ที่ติดอยู่ในวังวนของความอยากได้อยากมี ก็มักจะมองหาสิ่งของติดไม้ติดมือ..ตามราคาของบารมีไปด้วยเพื่อจะได้แผ่บารมีมาคุ้มครองสมราคาของเยี่ยม

ไม่ได้บอกให้เลิกซื้อของเยี่ยมผู้ใหญ่ที่นับถือ ผู้ที่มีบุญคุณ ในหนทางดีงาม แต่บอกให้เลิกซื้อของเยี่ยมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน อันผิดที่ผิดทาง

ค่านิยม เช่นนี้กลายเป็น ระบบอุปถัมภ์เพราะไม่เพียงแต่ราษฎรเท่านั้นที่ต้องพึ่งพิง “ผู้ใหญ่” แต่เหล่าผู้ใหญ่ที่บารมีต่ำต้อย ก็ต้องหาผู้มีบารมีมากกว่ามาคุ้มครองดูแล จึงเกิดการแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ค่านิยม และธรรมเนียมเก่าเช่นนี้ควรที่จะถูกยกเลิก แต่ก็เปล่า..เรายังสลัดมันไม่ออก เรายังนิยมที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่มากด้วยบารมีมากขึ้นเรื่อยๆ

"คอร์รัปชั่น"จึงอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนาน...เพราะของเยี่ยมที่สมบารมีของผู้ใหญ่คนนั้น ก็คือสินจ้างที่เรามุ่งหวังผลประโยชน์ต่อตัวเรา นั่นเอง..

สุขสาระ พฤษภาคม 2557
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่