ไม่อยากเป็นหมัน อย่าวางแล็ปท็อปบนตัก!!


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558


รายงานผลการวิจัยจากวารสารการแพทย์ Fertility and Sterility ระบุว่า การวางแล็ปท็อปไว้บนหน้าตัก แม้จะมีแผ่นรองปิดทับอีกชั้นหนึ่ง พบว่าทำให้อุณหภูมิของถุงอัณฑะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เสี่ยงต่อโอกาสการเป็นหมัน

การวางแล็ปท็อปไว้บนหน้าตักภายใน 10-15 นาที อุณหภูมิของถุงอัณฑะก็จะอยู่ในระดับสูงกว่าระดับความปลอดภัยแล้ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว

สมาคมระบบทางเดินปัสสาวะแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผย พบว่าคู่แต่งงานเกือบหนึ่งในหกของสหรัฐฯ มีปัญหาในการติดบุตร โดยกว่าครึ่งเกิดจากภาวะความบกพร่องด้านการเจริญพันธุ์ของเพศชาย

ภายใต้สภาวะปกติ ตำแหน่งของอัณฑะที่อยู่ภายนอกร่างกาย จะช่วยให้อุณหภูมิของอัณฑะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการผลิตน้ำเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต อาทิ ด้านโภชนาการ และการใช้ยา สามารถส่งผลต่อระบบการสืบพันธุ์ได้นั้น การใส่กางเกงยีนส์ที่รัดมากๆ หรือกางเกงชั้นใน ก็ไม่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่อย่างใด ตราบใดที่พวกเขายังคงเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา

นักวิจัยพบว่า การวางแล็ปท็อปไว้บนตัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาทั้งสองข้างติดกันเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง อาจทำให้อุณหภูมิของอัณฑะเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียส และอุปกรณ์กันความร้อนอาจไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมิได้มากนัก นักวิจัยไม่ได้บอกว่า คนที่ใช้แล็ปท็อปจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหมัน แต่เตือนว่า การใช้แล็ปท็อปในลักษณะดังกล่าวบ่อยเกินไป อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ได้ เนื่องจาก "ถุงอัณฑะไม่มีช่วงเวลาที่จะลดอุณหภูมิลงได้เลย"

แม้คุณผู้ชายจะนั่งแยกขาออกจากกัน จะสามารถวางแล็ปท็อปไว้บนหน้าตักได้โดยมีแผ่นรองกันความร้อนอีกชั้นหนึ่ง แต่นักวิจัยแนะนำว่าไม่ควรจะเกิน 30 นาที เพราะหลังจากนั้นอัณฑะก็อาจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงได้เช่นกัน

แม้ว่าจะยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัด ว่าแล็ปท็อปส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชาย แต่จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า อุณหภูมิของถุงอัณฑะที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส ก็อาจทำลายตัวอสุจิได้

สุขสาระ มีนาคม 2554
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่