สิ่งมึนเมา


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558


โลกเราในปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งมึนเมาและการพนัน โดยเฉพาะในประเทศไทย ทั้งสองสิ่งนี้ดูเหมือนจะอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทั้งที่เป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนา แต่กลับไม่มีผู้คนใส่ใจและตระหนักถึงพิษภัยของมัน และดูจะเป็นช่องทางหาเงินให้เข้าคลังในรูปแบบของภาษีที่ง่ายและได้เงินเป็นกอบเป็นกำ จึงทำให้เกิดโรงเหล้าและสิ่งมึนเมา รวมทั้งบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมากมายในประเทศ

บรรดาสิ่งมึนเมาต่างๆ ทั้งที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ ต่างถูกระดมเข้าสู่วิถีชีวิตของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในทุกๆ งาน และทุกสถานที่ไม่เว้นแม้ในศาสนสถาน และสถานศึกษา บ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสนามม้า, สนามมวย, กองสลาก หรือบ่อนไก่ ต่างก็เต็มไปด้วยนักแสวงโชค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกที่หวังจะรวยทางลัด จนในที่สุดต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะสิ่งเหล่านั้น

แต่ตรงกันข้าม เมื่อรัฐไม่สามารถหาวิธีการอื่นที่จะปิดงบประมาณได้ ก็มองหาสิ่งมึนเมาและการพนันอื่นๆ ที่ยังผิดกฎหมายและประชาชนยังลักลอบเสพและเล่นกันอยู่ เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพียงเพื่อต้องการหารายได้จากภาษี เพื่อปิดงบประมาณในแต่ละปี แม้ว่าจะมีหน่วยงานรัฐบางแห่งรวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ต่างก็รณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิก อบายมุข แต่เปรียบเสมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ซึ่งยากต่อการที่จะพายสู่เป้าหมายได้ อีกทั้งรัฐเองดูเหมือนไม่จริงใจที่จะสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะถ้าคนไทย ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลายเพียง 30 % จะกระทบกับรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐอย่างมหาศาล

ไม่แน่ว่าในอนาคต เราอาจได้เห็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เช่น ไฮโล, โป, ถั่ว, กัญชา, ยาฝิ่น, กระท่อม รวมทั้งซ่องโสเภณี ฯลฯ กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ โดยสามารถเล่น และเสพได้ในสถานที่ที่ถูกตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าผู้คนในสังคมจะเป็นเช่นไร สังคมไทยจะเหลวแหลกปานใด เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินในรูปแบบของภาษีเท่านั้น รัฐบาลทำตัวเป็นแม่ปูที่คอยดุลูกๆ ว่าเดินไม่ตรงทาง แต่ลืมหันมองรอยเท้าตนเองว่าที่แท้ตนเองนั่นแหละเป็นแบบอย่างให้ลูกเดินไม่ตรงทาง

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นภาระอันหนักอึ้งของบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องปลูกฝังศีลธรรมให้แก่ลูกหลานตั้งแต่เยาวัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา ทั้งยังต้องชี้แจงให้พวกเขาได้เข้าใจและแยกแยะสิ่งถูกผิดให้ได้ มิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะถูกสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นดึงลงสู่หายนะในที่สุด

“พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาและการพนัน (มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า ทั้งสองนั้นมีโทษมาก และมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน พวกเขาจะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด? (มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า ก็สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายที่จำเป็น ดังกล่าวมานี้ อัลลอฮฺทรงแจกแจงโองการทั้งหลายแก่พวกเจ้า หวังว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ” อัล-บะกอเราะฮฺ: โองการที่ 219

โดย พ.อิสมาอีล
สุขสาระ ตุลาคม 2552
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่