พบหมอจินตนา-เมื่อลูกเป็นเบาหวาน


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558


ดารีนาเป็นเด็กหญิงอายุ 2 ปี แม่ของเธอสังเกตว่าเธอมีอาการกระหายน้ำมาก รับประทานอาหารจุ น้ำหนักลดลง ผอมลง อ่อนเพลียง่าย มีรอยดำตามผิวหนังระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้า ปัสสาวะบ่อยและมาก เป็นติดต่อกันมานานหลายเดือน เธอจึงพาลูกไปพบแพทย์ หลังจากแพทย์ได้ตรวจร่างกายและเจาะเลือดแล้ว แพทย์กล่าวว่า

“ลูกของคุณเป็นเบาหวาน น้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารมาแล้ว 2–3 ชั่วโมงสูงถึง 325 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ ปกติแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่เกิน 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในช่วงอดอาหาร หลัง 24.00 น. และไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อ/เดซิลิตร หลังรับประทานอาหารมาแล้ว ลูกของคุณอาจเป็นเบาหวานมานานแล้ว หมอจะรับตัวเขาไว้ในโรงพยาบาลสักระยะหนึ่ง เพื่อตรวจร่างกาย และตรวจค่าน้ำตาลหลังอดอาหารเพื่อวางแผนสำหรับการใช้อินซูลินชนิดฉีด ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไว้ให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ แต่หมอจะไม่ใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน เนื่องจากยาชนิดนี้รับประทานแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาแก่เด็กทั้งด้านพัฒนาการ การเจริญเติบโต ด้านจิตใจ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม”

“ดิฉันเองและครอบครัวเป็นเบาหวานกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ ดิฉันไม่เคยทราบมาก่อนว่า เด็กมีโอกาสจะเป็นเบาหวานได้เหมือนผู้ใหญ่” แม่ของดารีนากล่าว

แพทย์กล่าวว่า “เด็กมีโอกาสเป็นเบาหวานได้เหมือนผู้ใหญ่ ไม่ได้มีลักษณะแตกต่างไปจากการเป็นเบาหวานในผู้ใหญ่มากนัก แต่เบาหวานในเด็กเกิดจากการที่อินซูลินถูกทำลาย จึงไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายได้ ปกติแบ่งโรคเบาหวานได้เป็น 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่งเป็นชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน มีสาเหตุจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ร่วมกับการติดเชื้อ เป็นชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันอัตโนมัติของร่างกายผิดปกติ ทำให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยมาก จึงต้องฉีดอินซูลินเข้าไปในร่างกายเพื่อทดแทนทุกวัน ชนิดที่สองเป็นชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน มีอาการรุนแรงน้อยกว่า ใช้การรักษาด้วยการรับประทานยา การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย เด็กมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ทั้งสองชนิด แต่ส่วนใหญ่มักเป็นชนิดที่หนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ แต่ถ้าเป็นเด็กอ้วนมักเป็นเบาหวานชนิดที่สอง ซึ่งเกิดจากการที่อินซูลินทำงานผิดปกติ แต่ลูกของคุณเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนื่องจากมีกรรมพันธุ์ของการเป็นเบาหวานกันทั้งครอบครัว”

แพทย์แนะนำแม่ของดารีนาในเรื่องการฉีดอินซูลินให้กับลูกหลังจากออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้าน และแพทย์ได้นัดให้มาตรวจอีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า

โดย พญ.จินตนา โยธาสมุทร
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่