กำลังใจ


วันที่ 26 มกราคม 2558


ในช่วงชีวิตของเรา ต่างล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง บางคนลุกขึ้นสู้ฝ่าฟันอุปสรรคได้ บางคนกลับหมดแรง ยอมแพ้ ไม่สู้ ไม่กล้าฝ่าฟัน

ถ้าเปรียบเทียบแต่ละช่วงชีวิตของคนเรา เป็นการแข่งขัน จะโดยเจตนาหรือว่าเต็มใจในการกระโจนเข้าสู่สังเวียน เราต่างผ่านการแข่งขันกันนับครั้งไม่ถ้วน และไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ต่อการแข่งขันในครั้งใด เราต้องรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองและต้องรู้จักให้กำลังใจผู้อื่น

มีผู้บอกว่ากำลังใจสร้างได้ไม่ยาก และสามารถส่งให้กันได้ทุกวัน โดยให้เริ่มที่คิดดี คิดบวก รู้จักประกอบคุณงามความดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้คนรอบข้าง

ท่านศาสนทูตได้กำชับให้ทำดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำซุปขึ้นอีก เพื่อที่จะได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ หรือแม้แต่ถ้าจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ก็อย่าให้สูงจนปิดช่องทางลมของเพื่อนบ้าน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต กับญาติพี่น้องท่านก็ได้กำชับให้เชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และอย่าตัดสัมพันธ์กับเครือญาติ

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้าง เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตนเอง และเป็นการส่งต่อกำลังใจให้ผู้อื่นไปด้วย บางครั้ง แค่การได้จับมือ สวมกอด หรือโอบไหล่เพื่อนที่เพิ่งจะตกงาน ได้รับอุบัติเหตุ หรือสูญเสียคนในครอบครัว ก็เป็นการ “ให้กำลังใจ” ที่ดีมากแล้ว

ผู้ชนะในการแข่งขันที่แท้จริง คือเป็นผู้ที่ชนะเป็นและแพ้ให้เป็น คือเมื่อชนะแล้วก็ไม่ยโส แต่จะช่วยปลอบใจ และให้กำลังใจผู้อื่นได้ ขณะที่เมื่อแพ้ก็จะไม่จมอยู่กับความโศกเศร้า และสามารถสร้างกำลังใจ ลุกขึ้นสู้ได้ต่อไป

ยิ่งถ้าเราส่งมอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ผู้อื่นด้วยใจจริง พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาจะทรงมอบรางวัลให้ในทันที งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่าเมื่อคุณรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้รู้สึกสงบ และยังช่วยให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เกิดโรคหัวใจลดลงด้วย

“และจงอย่าหันแก้มของเจ้าอย่างยโสจากผู้คน และจงอย่าสัญจรตามแผ่นดินอย่างทะนง แท้จริง อัลลอฮฺมิทรงรักทุกๆ ผู้โอหัง” อัลกุรอาน – 31:18

สุขสาระ-ตุลาคม 2552
ภาพอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่