เหล้ากับชีวิต?


วันที่ 7 มกราคม 2558


รายงานในปี 2550 ระบุว่าการดื่มสุราจัดเป็นปัญหาใหญ่ในออสเตรเลีย เพราะสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลียยอมรับ และบางครั้งยังส่งเสริมด้วยซ้ำ การดื่มสุราจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าการเสพยาเสพติดอื่นๆ เฉลี่ยมีชาวออสเตรเลียเสียชีวิตเพราะการดื่มสุราวันละ 10 คน

ผลวิจัยใน ออสเตรเลียชี้ว่า ผู้ชายที่ดื่มเหล้าจัดมักเสียชีวิตเพราะการฆ่าตัวตายมากที่สุด ขณะที่ผู้หญิงที่ดื่มจัด มักเสียชีวิตเพราะตับแข็งหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวออสเตรเลียทั่วไปพบว่า ชนพื้นเมืองเสียชีวิตเพราะสุรามากกว่า 2 เท่า เฉลี่ยเสียชีวิตทุกๆ 38 ชั่วโมง มีคำอธิบายในเรื่องนี้ว่า ชนพื้นเมืองออสเตรเลียหันไปหาสุราและยาเสพติดเพราะรู้สึกว่าถูกสังคมทอดทิ้ง มาตลอด 200 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีรายงานในปี 2551 ระบุว่าวัยรุ่นออสเตรเลียอายุ 17 ปี ประมาณร้อยละ 10-12 ดื่มเหล้ากันหนัก โดยเฉพาะตามสโมสรฟุตบอล และชมรมกีฬาต่างๆ ที่มองการดื่มเหล้า เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่ง ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียในสมัยนั้น พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปกป้องเยาวชน โดยทุ่มงบประมาณราว 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 584 ล้านบาท) เพื่อจัดทำโฆษณาเจาะกลุ่มวัยรุ่น ให้รู้ถึงเงินที่ต้องเสียไป และผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการติดเหล้า ขณะที่จะทุ่มงบประมาณอีกราว 18 ล้านดอลลาร์ (ราว 525.6 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม และโครงการสำหรับวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี

รายงานในปี 2552 จากวารสารแลนเซท ระบุว่า เหล้าคร่าชีวิตมนุษย์ลงในอัตรา 1 ต่อทุก 25 คน และยิ่งกว่านั้นโรคภัยอันเกิดจากเหล้ายังได้เล่นงานผู้คนอย่างหนักที่สุด พบว่าสถิติผู้ตายเพราะเหล้าได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เนื่องจากมีผู้หญิงติดเหล้ามากขึ้น ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีผู้เสียชีวิตเพราะเหล้าสูงที่สุด ถึง 1 ใน 10 ราย ของการเสียชีวิต โดยมีชาติซึ่งเคยอยู่ภายใต้รัสเซียมาก่อน มีอัตราการตายสูงกว่าเพื่อนถึงร้อยละ 15 หรือทุก 1 ใน 7 ของผู้เสียชีวิต และผู้ชายจะตายมากกว่า 5 เท่า

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2552 พบว่าไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นประมาณปีละ 2.6 แสนคน โดยเฉลี่ยดื่มเหล้าคนละ 7-8 ลิตรต่อปี ถือว่ามากติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งอายุ 25-59 ปี ดื่มมากสุดถึง 34% ที่ชอบดื่มมาก คือ เบียร์ 69% รองลงมาเป็นสุรา 19.4% ที่น่าตกใจคนไทยเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าปีละ 18,000 ราย

ขณะที่เยาวชนไทยมองว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา น่าตื่นเต้น เพราะได้แรงกระตุ้นจากสื่อหลายทาง เช่น โทรทัศน์ หนังสือ หรือตามคอนเสิร์ต การดื่มสุรามีส่วนกระตุ้นให้วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง กระตุ้นให้มีแรงดึงดูดทางเพศ เพราะงานวิชาการชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ดื่มเหล้า มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถึง 4 เท่า และมีโอกาสตั้งครรภ์สูง

สุขสาระ พฤษภาคม 2554
ภาพจากอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่