บุหรี่กับอาการจิตเวช


วันที่ 31 ธันวาคม 2557


รายงานของวิทยาลัยแพทย์และจิตแพทย์ของอังกฤษ เปิดเผยรายงานผลการศึกษาว่า การติดบุหรี่ อาจเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง

นักวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการทางจิต พากันเป็นคอยาอยู่ด้วยเกือบถึง 1 ใน 3 คนอังกฤษที่สูบบุหรี่มีมากถึง 3 ล้านคน เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเมื่อปีกลาย อีก 2 ล้านราย กับเป็นคนไข้โรคจิตอยู่แล้วเกือบๆ 1 ล้านคน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิโรคปอดแห่งอังกฤษกล่าวว่า การเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยโรคจิตให้เลิกบุหรี่นั้นยากมาก ในขณะที่คนไข้โรคจิตล้วนแต่สูบบุหรี่กันเกือบทุกคน เพราะว่านิโคตินดูเหมือนช่วยคลายอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น จึงเหมือนกับช่วยบอกให้รู้ว่า เหตุใดคนเหล่านี้จึงหันมาสูบบุหรี่กันหมด

จากการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ ของการสูบบุหรี่และภาวะอาการเจ็บป่วยทางจิตเวช ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่สูงและมักสูบในปริมาณมาก มีการเสพติดนิโคตินในระดับสูงมาก และการสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรง ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่มากนอกจากนี้ยังพบว่าการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เป็นภาวะโรคอันดับที่ 2 ของคนไทย รองจากโรคเอดส์เลยทีเดียว

ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ปี 2554 พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 53.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 21.4 โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 9.9 ล้านคน(ร้อยละ 18.4) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.6 ล้านคน (ร้อยละ 2.9) โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า คือร้อยละ 41.7 และ 2.1 ตามลำดับ เป็นผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล 1.4 เท่า คือ ร้อยละ 23.5 และ 17.3 ตามลำดับ

ส่วนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดคือ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน หรือตกชั่วโมงละ 6 คน

สุขสาระ ธันวาคม 2014
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่