สมุนไพรรักษาอาการต่อมลูกหมากโต


วันที่ 13 ตุลาคม 2557


Saw Palmetto หรือชื่อทางพฤกษศาสตร์ คือ Serenoa repens เป็นพืชประเภทปาล์มใบเลื่อยชนิดหนึ่งพบในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ส่วนที่นำมาใช้คือ ผล (Berry) เป็นสมุนไพรที่มีการศึกษามากกว่า 200 ปี แล้วได้รับการบรรจุในตำรายาสมุนไพรทั้งของอเมริกาและยุโรป ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต เพราะมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน มีความปลอดภัยสูง ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่อาจพบได้ในยาแผนปัจจุบันที่ใช้

นักวิจัยชาวยุโรปได้พบว่าสารสกัดจากผลปาล์มดังกล่าวมีฤทธิ์ที่มีประโยชน์สำหรับการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็ง ภาวะต่อมลูกหมากโตเกิดจากเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากขยายโตขึ้นเบียดท่อปัสสาวะให้ตีบแคบลงในช่วงที่ท่อปัสสาวะลอดผ่านต่อมลูกหมาก ผู้ชายที่อายุเกิน 50 ปี มีปัญหาเรื่องนี้กันมาก และผู้ชายอายุ 80 ปี เกือบร้อยละ 90 ก็เกิดปัญหานี้

จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า สารสกัดจาก Saw Palmetto มีสรรพคุณดังนี้
1. ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตที่มีอาการน้อยหรืออาการปานกลาง มีอาการดีขึ้น ช่วยลดอาการถ่ายปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืน
2. ระงับอาการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตลงได้
3. ไม่มีผลต่อระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด (PSA หรือ Prostate Specific Antigen) จึงไม่ปิดบังผลการตรวจสารดังกล่าว เหมือนที่พบในยารักษาต่อมลูกหมากโตชนิดอื่น
4. ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศ หรือภาวะความดันโลหิตต่ำ ที่อาจพบในยารักษาต่อมลูกหมากโตชนิดอื่น
5. ช่วยป้องกันและชะลอไม่ให้ฮอร์โมน Testosterone เปลี่ยนไปเป็น DHT ( Dihydrotestosterone ) และนอกจากนั้นยังช่วยยับยั้ง ความสามารถในการทำให้โพรงรากผมฝ่อของ DHT Hair Revive ยังมีส่วนประกอบของ Nettle Root Extract ซึ่งจะช่วยไปขัดขวางและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5 alpha- reductase type 2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เกิด DHT เมื่อระดับปริมาณของ DHT บนหนังศีรษะลดลง วงจรของการทำให้เกิดรากผมฝ่อก็จะลดลงและเปิดโอกาสให้กับการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ได้งอกขึ้นมาทดแทนผมที่หลุดร่วงไป

สำหรับผลข้างเคียงจากการใช้ Saw Palmetto นั้นยังไม่พบรายงานว่ามีผลข้างเคียงหรืออันตรายในระยะยาว สำหรับการใช้สมุนไพรสกัดตัวนี้อาจจะเป็นเพราะเพิ่งมีออกมาวางจำหน่ายตามท้องตลาดในเวลาไม่กี่สิบปี ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ก็คือ อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ซึ่งอาการเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย

ข้อควรระวัง
Saw Palmetto อาจจะเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งดูค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าตัวยา Finasteride ที่สังเคราะห์จากสารเคมี แต่ Saw Palmetto ยังไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการ จาก FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ในหลาย ๆ ประเทศ เกี่ยวกับสรรพคุณในการรักษาว่าได้ผลแน่นอนเพียงใด ดังนั้นในการตัดสินใจจะใช้ Saw Palmetto ควรจะปรึกษาแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญและให้อยู่ในความดูแลของแพทย์

กัลยาณา-เรียบเรียง
สุขสาระ-สิงหาคม 2554
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่