เหล้า เบียร์ ไวน์ ทำให้สมองหดเล็ก!


วันที่ 22 กันยายน 2557


รายงานจากวารสารทางการแพทย์ เรื่อง “แอลกอฮอล์และโรคพิษสุราเรื้อรัง” ระบุงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกอตติงเกน ประเทศเยอรมนี ที่ศึกษาหาขนาดของสมองที่หดหายไปเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ในหมู่นักดื่มพบว่า เหล้า เบียร์ และไวน์ ทำอันตรายต่อสมองหนัก โดยทำให้สมองส่วนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับความจำหดเล็กลง สมองส่วนนี้ยังตกเป็นเหยื่ออันแรกของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อีกด้วย

นักวิจัยชี้แจงว่า สมองส่วนนี้ของคนที่ไม่ดื่มเหล้าจะมีขนาด 3.85 มิลลิลิตร ส่วนของคอเบียร์ จะมีขนาด 3.4 มิลลิลิตร แต่คอไวน์จะมีขนาดเพียงแค่ 2.8 มิลลิลิตร

หลังจากที่วิเคราะห์ผลการตรวจสแกนสมองของคอเหล้าทั้งหลาย นักวิจัยได้สรุปว่า สมองส่วนที่่มีชื่อว่าฮิปโปแคมปัส ของคอไวน์โดยเฉลี่ยจะฝ่อเล็กลงไป 10 % รายงานระบุว่า การที่สมองส่วนนี้หดตัวเล็กลง ไม่เพียงแต่จะกระทบกระเทือนกับความจำเท่านั้น หากยังรวมถึงการตระหนักรู้ในทิศทางและพื้นที่ด้วย และอาจทำให้เกิดอาการหลงลืมเวลา สถานที่และบุคคลได้

ขณะเดียวกันจากการศึกษาก็ได้พบว่า บรรดาคอเบียร์ก็จะมีระดับสารประกอบในเลือดที่เรียกกันว่า โฮโมซีสเตอีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบอยู่ระดับต่ำที่สุด อันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอัมพาตขึ้นได้

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การดื่มเหล้าส่งผลต่อสมองหลายประการ เช่น โรคนอนไม่หลับ กระบวนการรับรู้ความเข้าใจบกพร่อง ขาดสติ จิตหลอน ประสาทหลอน โรคคลั่งเพ้อ เกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง การทำหน้าที่ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ที่ดื่มจัด จะเกิดอาการชา ปวด หรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้าง เกิดโรคสมองเสื่อม จากการที่วิตามินบี 1ลดน้อยลงเนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอล์ และจากการที่แอลกอฮอล์มีพิษต่อเซลล์สมองโดยตรง

ไม่อยากให้ใครสบประมาทว่า เป็นคนสมองเล็ก ง่ายนิดเดียว...เลิกเหล้า!

สุขสาระ มกราคม 2554
ภาพอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่