บุหรี่แค่หนึ่งมวน.อันตรายเกินตัว


วันที่ 10 พฤษภาคม 2557


รู้จักสารพิษในบุหรี่
ราไว

บุหรี่ 1 มวน ประกอบด้วย ใบยาสูบ กระดาษที่ใช้มวน และสารเคมีหลายร้อยชนิดที่ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นและรส เพื่อลดการระคายเคือง และเพื่อให้บุหรี่น่าสูบ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งสารหลายร้อยชนิดมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และในจำนวนนั้นมีสารเคมีจำนวนมากที่เป็นสารพิษ สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและสารก่อมะเร็ง


ตัวอย่างสารเคมีอันตรายที่อยู่ในควันบุหรี่
นิโคติน (Nicotine)เป็นสารที่ทำให้คนติดบุหรี่ ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองภายใน 7 วินาที ออกฤทธิ์นาน 5-120 นาที ทำให้เกิดการหลั่งสารอะซิติลโคลินนอร์อิพิเนฟริน โดปามีน และเบตา-เอ็นดอร์ฟิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปจับกับตัวรับ จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารโคตินิน ซึ่งจะยังคงอยู่ในกระแสเลือดนาน 48 ชั่วโมง บุหรี่หนึ่งมวนจะมีนิโคติน 0.1-2.8 มิลลิกรัม บุหรี่ก้นกรองไม่ได้ทำให้ปริมาณนิโคตินลดลง


ทาร์หรือน้ำมันดิน (Tar)ประกอบด้วยสารหลายชนิดเกาะกันเป็นสีน้ำตาล ทำให้เกิดคราบสีติดนิ้วมือและฟัน และเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิด ร้อยละ 50 ของทาร์จะไปจับที่ปอด ทำให้เกิดการระคายเคือง อันเป็นเหตุของการไอเรื้อรังมีเสมหะ ในคนที่สูบบุหรี่วันละซอง ปอดจะรับน้ำมันทาร์เข้าไปประมาณ 30 มิลลิกรัมต่อมวน หรือ 110 กรัมต่อปี บุหรี่ไทยมีสารทาร์อยู่ระหว่าง 12-24 มิลลิกรัมต่อมวน


สารอะซิโตน(Acetone) เป็นสารเคมีที่ใช้มากในห้องปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 กำหนดให้อะซิโตนเป็นสารเคมีอันตรายชนิดที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นของเหลวไวไฟติดไฟได้ง่าย ไม่มีสี สามารถระเหยได้ในบรรยากาศ มีกลิ่น จุดวาบไฟอยู่ที่ -20OC จึงควรจัดเก็บสารให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ แหล่งที่จุดติดไฟทั้งหลาย รวมถึงส่วนผสมระหว่างกรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริก สารออกซิไดซ์ คลอโรฟอร์ม แอลคาไล สารประกอบคลอรีน กรด โพแทสเซียมทีบิวทอกไซด์
ในการใช้งานส่วนมากใช้เป็นตัวทำละลาย ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมผลิตยา ใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น ใช้ในการชะล้างหรือเป็นสารไล่น้ำ รวมถึงใช้ในการทำเครื่องสำอางเช่น น้ำยาล้างเล็บ


อะซิโตน เป็นสารเคมีที่มีความไวไฟสูง มีกลิ่นและระเหยได้ง่าย จึงเป็นอันตรายมากหากสูดดมเป็นเวลานาน ไอระเหยของสารจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดการไอหรือเวียนศีรษะ หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน หากไอระเหยสัมผัสถูกดวงตา จะมีผลทำให้ระคายเคือง แสบตา หรืออาจทำให้ตาแดงได้ สุดท้ายหากกลืนหรือกินเป็นปริมาณมาก จะมีอาการอาเจียน ปวดท้อง และคลื่นไส้
หวังว่าตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนี้ คงจะพอให้บรรดานักสูบทั้งหลายฉุกคิดกันได้บ้าง หรือจะรอให้โรคร้ายเข้าเกาะกัน ซึ่งถึงตอนนั้น มันอาจจะสายเกินไป!


วารสารสุขสาระ มีนาคม 2556  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่