ดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงซึมเศร้า?


วันที่ 9 พฤษภาคม 2557


ดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงซึมเศร้า?


รายงานจากสำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษระบุถึงผลการศึกษาโดย National Institutes of Health ของสหรัฐฯที่สำรวจคนมากกว่า 250,000 คน พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลม 4 กระป๋องต่อวันเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้ามากกว่าปกติ 30% และหากดื่ม fruit punch ที่มีน้ำตาลมากในประมาณเดียวกัน อัตราความเสี่ยงที่มากกว่าปกติจะเพิ่มเป็น 38% แต่หากเป็นเครื่องดื่มชนิดใช้สารแทนน้ำตาลหรือน้ำอัดลมแบบ Diet ความเสี่ยงจะมากขึ้นอีก


นักวิจัยไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างน้ำอัดลมกับอาการซึมเศร้าแต่พอจะสามารถตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นได้ว่าผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มลักษณะดังกล่าวปริมาณมากมักเป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วน ซึ่งเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้า


ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาสำรวจการบริโภคของคนอายุระหว่าง 50 ถึง 71 ปี จำนวนเกือบ 264,000 คน ช่วงปี ค.ศ.1994-1995 และ 10 ปีหลังจากนั้นถามคนกลุ่มนี้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่


ทั่วโลกมีคนเป็นโรคนี้ 350 ล้านคน และในสหรัฐฯ เองคาดว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมด


นอกจากนั้นการศึกษาพบด้วยว่าผู้ดื่มกาแฟวันละ 4 แก้วมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่ม 10%..


ด้าน เกย์นอร์บุสเซลล์ จากสมาคมโภชนาการของอังกฤษ ให้ความเห็นว่า “สารให้ความหวานเหล่านี้ ยังคงเป็นที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงต้องทดสอบอย่างกว้างขวางอีกครั้ง และพิจารณาถึงความปลอดภัย ทั้งยังต้องได้รับการบันทึกการติดตามด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมจากร้านค้าต่าง ๆ ด้วยซึ่งงานวิจัยดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็ก ๆ และนั่นทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า สารให้ความหวานเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า” ทั้งยังพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า


"เริ่มจากผู้คนที่กำลังทรมานจากโรคซึมเศร้า อาจจะคิดว่าสารให้ความหวานเป็นสาเหตุของโรค ซึ่งจะทำให้พวกเขาเกิดอคติต่อเครื่องดื่มที่ใส่สารให้ความหวาน ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า นอกจากนี้ก็อาจรวมถึงเครื่องดื่มไดเอททั้งหลายของกลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วสารให้ความหวานที่ไม่ได้ถูกทำให้ร้อนนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ที่พยายามจะลดน้ำหนักและผู้ที่เป็นเบาหวาน แน่นอนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ประชาชนต้องหันมาดื่มกาแฟมากขึ้นแทนการดื่มน้ำอัดลมไดเอท"


วารสารสุขสาระ กุมภาพันธ์ 2556  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่