เป็นตะคริว


วันที่ 29 กรกฎาคม 2557


มูซาอายุ 23 ปี เป็นนักกีฬาฟุตบอล วันหนึ่งขณะกำลังฝึกซ้อมฟุตบอลในห้องปรับอากาศซึ่งมีอากาศเย็น เขามีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้าง จึงถูกนำตัวไปพบแพทย์ แพทย์กล่าวว่า

“คุณเป็นตะคริวซึ่งเป็นภาวะที่มีอาการเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการหดตัวขณะออกกำลังกายอย่างหนักจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ทุกมัดทุกเวลา ตะคริวเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือความร้อนจนทำให้ร่างกายขาดแคลนน้ำ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งคือความเย็น ตะคริวไม่ได้เกิดกับนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเกิดในคนทั่วไปด้วย เช่นคนเป็นตะคริวที่น่องในช่วงกลางคืน เป็นตะคริวที่เท้า นิ้วมือ ต้นขา กล้ามเนื้อรอบซี่โครง แขน และไหล่ เป็นต้น...

...แต่การเป็นตะคริวสามารถป้องกันและรักษาได้ โดยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายก่อนออกกำลังกาย จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ทำให้กล้ามเนื้อมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกกำลังกายต่อไป สำหรับการป้องกันและรักษาตะคริวที่กล้ามเนื้อน่องนั้น ให้ใช้วิธีนั่งบนเก้าอี้ เอามือดึงปลายเท้าขึ้นเข้าหาลำตัว เพื่อเหยียดกล้ามเนื้อน่องให้ยาวขึ้น โดยใช้เวลาประมาณ 25 วินาที สำหรับการป้องกันและรักษาตะคริวที่เท้านั้น ให้ใช้ปลายนิ้วมือดึงปลายนิ้วเท้าขึ้น ดึงค้างไว้ 2 – 3 วินาที เพื่อให้มีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเท้า สำหรับการป้องกันรักษาตะคริวที่นิ้วมือ ให้ใช้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างดันเข้าหากัน สำหรับการป้องกันและรักษาตะคริวที่กล้ามเนื้อต้นขา ให้นอนหันข้างเข้าหาพื้น ใช้มือข้างหนึ่งหนุนศีรษะ ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงเท้าเข้าหาด้านหลังของลำตัวในลักษณะเหยียดตรง ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที” มูซารับคำแนะนำจากแพทย์ไปปฏิบัติ ทำให้เขามีอาการดีขึ้นตามลำดับไป

พญ.จินตนา โยธาสมุทร
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่