เนื้อสัตว์ที่ท่านศาสดาเคยรับประทาน


วันที่ 28 กรกฎาคม 2557


ปัจจุบันเนื้อสัตว์นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ เมื่อรับประทานเข้าไปจะได้สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และยังให้พลังงานแก่ร่างกาย

ท่านอิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห์ ผู้ประพันธ์ หนังสือ “การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล.” ได้บอกเล่าเกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของการรับประทานเนื้อสัตว์ไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในหะดีษซอเฮียะห์จากท่านนบี ซ.ล.กล่าวว่า “ความประเสริฐของพระนางอาอิชะห์ รด. เหมือนกับความประเสริฐของขนมปังกับเนื้อที่เหนือกว่าอาหารอื่นๆ” ท่านซะห์รีย์ กล่าวว่า การรับประทานเนื้อจะช่วยเพิ่มกำลังถึงเจ็ดสิบเท่า ท่านมุฮัมมัด บินวาซิอ์กล่าวว่า เนื้อช่วยให้สายตามองเห็นชัดขึ้น มีรายงานว่าท่านอลี บินอบีตอลิบ ร.ด. กล่าวว่า จงรับประทานเนื้อเถิดเพราะแท้จริงมันจะทำให้ผิวขาวสะอาดขึ้น และยังทำให้กระเพาะแข็งแรงขึ้น ทำให้มารยาทดีขึ้น ท่านนาฟิอ์กล่าวว่า ท่านอิบนิอุมัรนั้นเมื่อถึงเดือนรอมฎอนท่านจะไม่ขาดเนื้อ เมื่อจะเดินทางท่านจะไม่ขาดเนื้อ ท่านอลีกล่าวว่า ผู้ใดทิ้งเนื้อไปสี่สิบคืนมารยาทเขาจะเสียไป

เนื้อมีหลากหลายชนิดแตกต่างกันตามความแตกต่างของแหล่งที่มาของเนื้อนั้น แต่จะขอกล่าวถึงเนื้อบางชนิดที่มีทั้งประโยชน์และโทษของมัน อย่างเช่น ‘เนื้อวัว’ ที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจำ มีธาตุเย็นแห้ง ย่อยยาก เคลื่อนที่ในระบบทางเดินอาหารได้ช้า ทำให้เกิดเลือดสีดำ ไม่เหมาะที่จะรับประทานนอกจากบรรดาผู้ที่ทำงานหนักมากๆ เท่านั้น การรับประทานมันเป็นประจำจะทำให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำดีดำ เช่น โรคด่างขาว โรคหิด ฯลฯ และเกิดก้อนต่างๆ มากมาย โรคนี้จะเกิดกับผู้ที่รับประทานมันเป็นประจำดังนั้นควรฆ่าพิษร้ายนี้ด้วยการทานพริก กระเทียมและขิงหรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน สำหรับเนื้อลูกวัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่อ้วนท้วนจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนและดีกว่า รสชาติอร่อยกว่า ให้ผลดีต่อร่างกายมากกว่า มันจะมีธาตุร้อนและชื้น ถ้าสามารถย่อยได้หมดก็จะให้สารอาหารที่ดีอย่างยิ่ง

ดังนั้นการรับประทานเนื้อสัตว์ควรรับประทานแต่พอประมาณจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เราไม่ควรที่จะรับประทานเนื้อเป็นประจำ เพราะมันจะทำให้เกิดโรคในเลือดขึ้นมากมาย โรคเกี่ยวกับท้องอืดและไข้ที่รักษายาก ผู้อ่านลองพิจารณาดูว่าปัจจุบันตัวเรามีการบริโภค เนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมตามวัยและตามการใช้กำลังงานหรือยัง ถ้าบริโภคน้อยเกินไปก็ขอให้บริโภคเพิ่มขึ้นให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

การบริโภคเนื้อสัตว์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลัก เพราะหน้าที่ที่สำคัญของโปรตีนคือการเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายให้อยู่ในสภาพปกติ เป็นส่วนประกอบของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อและยังให้พลังงานแก่ร่างกาย ทั้งนี้ในเนื้อสัตว์ก็ยังมีวิตามินและเกลือแร่ด้วย แล้วอย่าลืมว่ามีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อสัตว์นั้นอีกด้วย ต้องพยายามเลือก กินเนื้อสัตว์ให้หลากหลายชนิด โดยอาจจะเลือกเนื้อปลาเป็นหลัก และควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน

ท่านอุมัร บินคอตตอบ ร.ด. ได้กล่าวว่า “พวกท่านจงระวังอาหารที่ทำด้วยเนื้อต่างๆ เพราะมันมีอันตรายเช่นเดียวกับสุรา และท่านอิหม่ามมาลิกได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัลมุวัตเตาะอ์” ว่า ฮิปโปเครติส กล่าวว่า “อย่าให้ท้องของท่านเป็นหลุมศพของซากสัตว์ตาย”

แหล่งข้อมูล: จากหนังสือการแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เขียนโดยอิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห์ แปลโดย นพ.กษิดิษ ศรีสง่า จัดพิมพ์โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

สุขสาระ เมษายน 2555
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่