อันตรายจาก ‘แร่ใยหิน’


วันที่ 22 กรกฎาคม 2557


‘แร่ใยหิน’ หรือ ‘แอสเบสทอส’ (Asbestos) ก็ถือเป็นหนึ่งในภัยใกล้ตัวที่คนไทยน้อยคนที่จะรู้จักถึงพิษภัยของมัน ซึ่งสามารถคร่าชีวิตของเราได้ หากสูดหายใจเอาแร่ใยหินเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นปริมาณมาก

ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินที่คนไทยได้ใช้กันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ กระเบื้องมุงหลังคาแบบลอนลูกฟูก,ท่อระบายน้ำ, กระเบื้องปูพื้น, ฝ้าเพดาน, ฝาผนัง, ฉนวนกันความร้อน, ผ้าเบรค, ผ้าคลัทช์รถยนต์, ท่อน้ำร้อน, หม้อไอน้ำ, พลาสติกขึ้นรูปต่าง ๆ ฯลฯ

ปัจจุบันทั่วโลกมีงานวิจัยถึงอันตรายของแร่ใยหิน (แอสเบสทอส) อย่างชัดเจน ว่า มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งปอดได้ ส่งผลให้หลายประเทศยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ซึ่งประเทศไทยเคยมีมติ ครม.ประกาศลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินภายในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งมีมติ ครม.อย่างชัดเจนในปี 2554 เพื่อเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากแร่ใยหิน แต่ในปี 2554 กลับพบปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สวนทางกับมติ ครม.อย่างชัดเจน

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศไทย 2555-2559 ระบุว่า ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพและมีค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในระยะอันใกล้ ตามข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การอนามัยโลก โดยปริมาณนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีมาตรการจัดการปัญหาก็ตาม จะทำให้เกิดผลเสียทางสุขภาพกับผู้สัมผัสแร่ใยหินและเป็นอันตราย

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยอย่างน้อย 9 หมื่นคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน ผลเสียสำคัญคือ เมื่อหายใจเข้าไปจะส่งผลตั้งแต่ทางเดินหายใจตอนบนถึงปอด ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด โรคแอสเบสโตซิส รวมถึงมีการอักเสบในเนื้อปอด

สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยน้อยอาจเป็นเพราะได้รับรายงานน้อย และระยะฟักตัวของโรคนาน คนงานเปลี่ยนงานแล้วติดตามไม่ได้

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหินเพิ่มขึ้น และราคาถูกลง ซึ่งเป็นการทุ่มตลาดมายังประเทศไทย ทั้งนี้ จากข้อมูลการนำเข้าแร่ใยหิน ปี 2554 มีปริมาณการนำเข้าทั้งสิ้น 81,411 ตัน มากกว่า ปี 2553 ที่มีอยู่ 79,250 ตัน และราคาแร่ใยหินลดลง จากตันละ 14,150 บาท ในปี 2553 เหลือเฉลี่ยตันละ 13,660 บาท

รัฐควรยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน การใช้ผลิตภัณฑ์และห้ามไม่ให้มีการขายสินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากพบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคมะเร็งปอด เช่น หลังคา กระเบื้องปูพื้น หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอาง

สุขสาระ-เมษายน 2555
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่