ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2561


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.
ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และการประสานงาน
 • มีทักษะการประเมิน โดยเฉพาะโปรแกรม SPSS หรือใกล้เคียง
 • *มีประสบการณ์ 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


ประจำการที่ : สำนักงาน สสม.ส่วนกลาง สามารถลงพื้นที่ติดตามในต่างจังหวัดได้
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

สนใจ สามารถส่งประประวัติพร้อมผลการศึกษา
ที่ E-mail : nassareeya_15@hotmail.com หรือ kalyawa@hotmail.com
หรือโทร : 02 - 2186193 (ในวันเวลาราชการ)
Fax : 02 - 21861934
------
ต้องการด่วนที่สุด...
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 30 ตุลาคม 2561
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
 • มูลนิธิสันติชน
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
  การไม่สูบบุหรี่