ประกาศกองุทนการศึกษา สสม.

วันที่ 30 มิถุนายน 2561


ประกาศทุนการศึกษา สสม.

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับ

1. มัธยมศึกษาปีที่ 3-6
2. อาชีวศึกษา (ปวช-ปวส)
3. อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

จำนวน 22 ทุน

ภาคการศึกษาที่ 2561 โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีฐานะยากจน
2) ผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.5
3) มีอุปนิสัยดี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างนี้
กรอกรายละเอียดด้วยลายมือตนเองให้ครบถูกต้อง และส่งมาที่

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม)

เลขที่ 1 หมู่ 13 แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510
(สมัครทุนการศึกษา 2561)
(หมายเหตุ ส่งมาทางช่องทางปกติ ไม่ต้องลงทะเบียน-ไม่ต้องอีเอ็มเอส)

หรือที่ wellbeing2553@gmail.com
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

ใบสมัครนักเรียนทุนปี 2561
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่