พรบ.ส่งเสริมซะกาต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557


พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ร.บ.นี้เป็น พ.ร.บ. ที่บอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมให้มุสลิมในชุมชนต่างๆ ตั้งกองทุนซะกาต เพื่อเก็บซะกาตและจ่ายซะกาตกันเอง โดยรัฐบาลส่งเสริมให้มุสลิมทำ แต่ต้องไม่ทำเอง

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ กองทุนซะกาต คือ กองทุนที่จะมาแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะว่าคนยากจน คนขัดสนนั้นคือ 2 ใน 8 ของคนที่มีสิทธิรับซะกาต นี้ยังไม่รวมการทำงานเพื่อศาสนา ช่วยเหลือคนเดินทางที่ไปตกระกำลำบากระหว่างการเดินทาง (การเดินทางทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวทำตัวไม่ดีจนหมดเนื้อหมดตัว) ช่วยคนที่รับอิสลามและถูกครอบครัวตัดขาด สิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ เพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ชัดเจนว่างบประมาณแก้ปัญหาความยากจนที่จัดสรรลงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ต่อหัวได้น้อยกว่าพื้นที่อื่นในประเทศไทย สาเหตุเพราะว่าขาดข้อมูลที่ละเอียด

แม้ว่าในปัจจุบัน พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต ยังไม่สามารถประกาศใช้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริง ถ้าสามารถประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพี่น้องมุสลิม รวมทั้ง พี่น้องต่างศาสนิกก็สามารถประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้อีกด้วย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่