หน้าแรก > มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. > โครงการ > บัตรทองทำสุนัตฟรี และโครงการสุนัตหมู่
บัตรทองทำสุนัตฟรี และโครงการสุนัตหมู่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557


การทำสุนัตเป็นข้อกำหนดทางศาสนา แต่กลับพบว่ามีเยาวชนมุสลิมจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจัดทำสุนัตในวัยอันควรเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ การขาดทุนทรัพย์ การละเลยของผู้ปกครองเมื่อถึงวัยอันควร เมื่อเด็กอายุมากขึ้นแล้ว โอกาสที่จะรับการทำสุนัตจะยากขึ้นเพราะความอับอาย

ทั้งที่ในอดีตสังคมมุสลิมทำสุนัตเอง ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนก็ต้องไปโรงพยาบาล เสียค่าทำสุหนัตตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท โรงพยาบาลบางแห่งคิดถึง 7,000 บาท มีข้อมูลในกรุงเทพฯ พบครอบครัวหนึ่งมีลูก 5 คน อายุตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 19 ปี ยังไม่ได้ทำสุนัตแม้แต่คนเดียว เพราะไม่มีเงินและอยู่นอกชุมชน

ด้วยเหตุดังกล่าว สสม.จึงได้จัดโครงการสุนัดหมู่ขึ้น โดยในระยะแรก ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ต่อเมื่อมีการเจรจากับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ซึ่งทาง สปสช. ได้ตกลงรับโครงการสุนัต เนื่องจากการมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในสังคมที่ทำสุนัตพบว่าการเกิดมะเร็งหลายชนิดลดลง

ปัจจุบัน โครงการสุนัตหมู่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เพียงแห่งเดียว โดยในการดำเนินโครงการสุนัตหมู่นี้ สสม.ได้ดำเนินการร่วมกับ สมาคมแพทย์มุสลิม ชมรมแพทย์ภูมิภาค ชมรมสุนัตทั่วภูมิภาค จัดโครงการสุนัตหมู่ขึ้น ทุกปี ในช่วงปิดเทอมใหญ่ และปิดเทอมเล็ก

ต่อมา มูลนิธิฯ ได้พยายามผลักดันให้ “การทำสุนัต” ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ผ่านบัตรทอง ซึ่ง สปสช.ก็ได้ออกมาให้การคุ้มครองให้ผู้ที่ถือบัตรทอง สามารถทำสุนัตได้ฟรี ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่ถือบัตรทองสามารถทำสุนัตได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใด
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่