ก็มันอยากสูบ


วันที่ 22 กันยายน 2558หากคุณอยากรู้ว่า คนสูบบุหรี่เขาคิดอะไร หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณ
หากคุณอยากจะช่วยเหลือคนติดบุหรี่ คุณจะได้ไอเดียจากหนังสือนี้
หากคุณต้องการเลิกบุหรี่ สักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้
หากคุณเลิกคิดจะหยุดสูบบุหรี่ไปแล้ว หนังสือเล่มนี้จะจุดไฟให้คุณอีกครั้ง
แต่ถ้าคุณใฝ่ฝันจะสูบบุหรี่ต่อไป ขอเตือน เพราะหนังสือเล่มนี้อาจทำลายความฝันนั้นได้

ดาว์นโหลด

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่