คำแปล คำวินิจฉัย เรื่องงบประมาณจาก สสส.


วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

คำแปล คำวินิจฉัย โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงานสำนักจุฬราชมนตรี ประจำภาคใต้


  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่