ฟัตวา (คำวินิจฉัย) งบประมาณจาก สสส.


วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ฟัตวา (คำวินิจฉัย) งบประมาณจาก สสส. โดย ศ.ดร.อลี ญุมอะฮฺ
มุฟตีใหญ่แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่