วธ.เปิดศูนย์ฮัจย์-ฮอตไลน์


วันที่ 3 กันยายน 2557


ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ห้องประชุมชั้น 12 กรมการศาสนา (ศน.) ว่า วันนี้ วธ. ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2557 อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ศน. สำนักจุฬาราชมนตรี กระทรวงสาธารณะสุข การบินไทย ฯลฯ โดยผู้แสวงบุญเริ่มเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ที่จ.นราธิวาส จำนวน 571 คน จากนั้นได้ทยอยเดินทางเป็นระยะ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ตนได้รับรายงานว่าผู้ประกอบการได้ขอยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตซาอุดิอาระเบียให้ผู้แสวงบุญจำนวนมาก ประกอบกับทางสถานทูตซาอุฯได้ปรับเปลี่ยนเครื่องออกวีซ่าใหม่ ทำให้การออกวีซ่าล่าช้า ส่งผลให้ผู้แสวงบุญจำนวน 1,184 คน ที่จะเดินทางสายการบินไทยวันที่ 30 ส.ค. 2 เที่ยวบิน และ 31 ส.ค. อีก 2 เที่ยวบิน ต้องมีเลื่อนการเดินทางออกไป

ผมได้ประสานหารือกับทางการบินไทยและทาง พลเอก อุดม สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ดูแลการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ร่วมกันกำหนดการเดินทางของผู้แสวงบุญใหม่เป็นวันที่ 2 -3 ก.ย. วันละ 2 เที่ยวบิน โดยได้ประสานกับผู้ประกอบการที่ได้วีซ่าแล้วให้สลับเดินทางไปก่อนให้เต็มจำนวนที่นั่ง ผมจะเดินทางไปที่สถานทูตซาอุฯ เพื่อขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกและขอให้ออกวีซ่าผู้แสวงบุญอีก 112 คน ให้ทันต่อกำหนดเดินทางในวันที่ 3 ก.ย. คาดว่าปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ทัน จากโควตาผู้แสวงบุญปี 2557 จำนวน 10,400 คน ขณะนี้เดินทางไปถึงซาอุฯแล้ว 5,069 คน ยังเหลืออีก 5,331 คนกำลังเดินทางไป ส่วนกรณีมีพี่น้องผู้แสวงบุญที่เดินทางไปกันเอง ผู้ประกอบการ และสายการบินอื่น โดยไม่ผ่านการดูแลของ ศน.นั้น ขณะนี้ทราบว่ามีจำนวน 176 คนที่ยังไม่มีวีซ่า ซึ่งทางศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะเข้าไปช่วยดูแลด้วยและติดตามปัญหาด้วย

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ทางศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้เปิดเบอร์โทรศัพท์สายด่วนแจ้งข้อมูลปัญหาผู้แสวงบุญตลอด 24 ชม. ผ่านเบอร์ 0-2422-8772 ,094-568-1058,094-661-7977,094-670-1306 และเบอร์สายด่วนวธ. 1765 โดยทางศูนย์ฯจะมีการประชุมเป็นระยะ และวางแผนเตรียมความพร้อมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ในปี 2558 ต่อไป ทั้งนี้ ตนได้เร่งรายงานความคืบการส่งเสริมกิจการฮัจย์ต่อนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับทราบแล้ว

เนชั่น-03/09/57
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่