ติดต่อเรา

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (ชั่วคราว) :

คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ 02-218-6193 โทรสาร 02-218-6194

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) :

99 ร่มเกล้า ซอย 6 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2517-1309
Email: ssmmuslimthai@gmail.com

แผนที่